Vikten av en certifierad säkerhetsstoppsfunktion | Tele Radio Sverige

Vikten av en certifierad säkerhetsstoppsfunktion

Okategoriserad • Posted on september 22, 2020 at 6:10 f m

En certifierad säkerhetsstoppsfunktion är en viktig del av sändaren när det kommer till säkerhet. Det garanterar en konstant, aktiv anslutning med mottagaren, vilket uppfyller säkerhetsstandarden PLd/SIL3.

Om det uppkommer ett felmeddelande eller att sändaren är utanför mottagarens räckvidd, aktiveras säkerhetsstoppet automatiskt. Tilt- och dropsensorerna stänger av systemet när ett oväntad, potentiell rörelse sker. Detta förhindrar oönskade knapptryckningar och aktivering av funktioner. Det garanterar även nödvändig säkerhet!

Vad är PLd / SIL3 certifikat?

Förkortningen PLd står för “Performance Level d” och SIL står för “Safety Intergrity Level”. Båda två är metoder som används för att bedöma elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska system. Denna metod avgör i vilken utsträckning ett system kan misslyckas, sannolikheten för att detta kan hända, samt svårighetsgraden som uppkommer av eventuella konsekvenser. Efter bedömningen tittar man på hur risken för ett allvarligt fel kan reduceras till en mer acceptabel nivå.  

Tele Radios säkerhetsstoppsfunktion uppfyller de högsta möjliga certifikaten: PLd / SIL3.

Är din trådlösa fjärrkontroll certifierad av en oberoende organisation?

En PLd / SIL3-certifiering krävs inte enligt lag, men det är mycket viktigt för att garantera säkerheten. Be därför alltid om certifikatet från din leverantör och se till att detta certifikat utfärdas av en oberoende part (Notified Body). 

Säkerhetscertifieringar är ofta ett krav i offshore, i automatiserade åtkomstsystem, vid drift av kranar och vinschar, samt inom kemi- och processindustrin.

Vad är skillnaden mellan en stoppknappsfunktion och en säkerhetsstoppsfunktion? 

Tele Radio säljer både fjärrkontroller med stoppknapp och med säkerhetsstopp. Vår säkerhetsstoppsfunktion är certifierad och säkerheten kontrolleras kontinuerligt. Detta är inte fallet med stoppknappsfunktionen. Sändare med en stoppknappsfunktion stängs till exempel inte av automatiskt i händelse av defekt eller förlust av räckvidd. Att välja en sändare med säkerhetsstoppsfunktion ökar helt enkelt säkerheten. Denna kunskap är viktig att ta med sig när du väljer vilken fjärrkontroll som passar bäst för just din specifika applikation.

Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till någon av våra säljare!

www.supportsidan.se

Back