Säker radiostyrning | Tele Radio | Trådlösa lösningar för din säkerhet

Varför radiostyrning?

Säker radiostyrning

Säker radiostyrning är viktigt för oss! Med en trådlös kontroll är både säkerheten och bekvämligheten i fokus. En uppenbar fördel är att du inte behöver gå fram och tillbaka till maskinen för att manövrera den. Användaren kan befinna sig på lagom avstånd, istället för att begränsas av en kontrollpanel eller trådbunden kontroll. En trådlös styrning är inte heller i vägen för användaren, så som ett kabelbaserat system skulle vara. Kabeln är både ett hinder för arbetet och framförallt en säkerhetsrisk. Man kan snubbla på den och den är känslig för slag och frätskador. Att behöva reparera en kabelstyrning mitt under ett arbetspass kan bli både kostsamt och tidskrävande, inte minst om det händer utanför de vanliga arbetstiderna.

crane operator using Tele Radio remote

Rörelsefrihet och trygghet

Med trådlös radiostyrning har du total rörelsefrihet när du till exempel styr en press, flishugg, högtryckspump eller en lift- eller hissanordning. Du kan även känna den betryggande vetskapen om att nödstoppsfunktionen alltid är inom räckhåll.

En trådlös fjärrstyrning bidrar avsevärt till att begränsa risker på arbetsplatsen. Våra produkter är certifierade enligt högsta möjliga industristandard för att säkerställa att allt fortsätter att fungera – även i de tuffaste miljöerna. De system som har de högsta säkerhetskraven är certifierade enligt SIL3, PLd eller PLe. För dessa system ser de dubbla säkerhetsreläerna till att du behåller kontrollen över din maskin, även om ditt radiostyrningssystem skulle ha dragit på sig en skada eller slitage.

Towing a car with radop remote control from Tele Radio

Varför radiostyrning är säkrare än kabelstyrning

Radiostyrning har ett stort övertag gentemot traditionell kabeldriven styrning. Utöver de redan nämnda fördelarna, har våra system olika egenskaper som ökar säkerheten, som den justerbara så kallade ”donut”-räckvidden. Detta innebär att en utvald yta kan registreras för sändaren inom vilken kommunikationen mellan maskin och sändare fungerar. Den kan stängas av i maskinens direkta närhet, där det är farligt. Men också på alltför långt avstånd, där användaren har otillräcklig sikt. Med en kabelstyrd lösning är en sådan funktion svår, om inte omöjlig, att förverkliga.

För att förhindra att en maskin tas i kontroll av fler än en sändare eller att signalen bryts, har våra sändare också ett unikt lösen. Uppstartsproceduren kan i sig säkras med hjälp av en pinkod och/eller avståndsdetektor.

Radiostyrning

Oberoende granskning och certifiering

I många fall utför tillverkare av maskiner och komponenter inspektionerna för de obligatoriska säkerhetsklassningarna och redovisningarna på egen hand. Men i vilken utsträckning tillverkaren faktiskt har utfört testerna och analyserna enligt de krav som ställts upp, är svårt för slutkunden att kontrollera.

Vi på Tele Radio är medvetna om att våra sändare och mottagare används i riskfyllda sammanhang. För att kunna garantera den högsta graden av säkerhet, granskas produkterna oberoende av ett erkänt inspektionsorgan. Certifikaten kan alltid uppvisas på begäran. Som användare ska du kunna känna dig 100% trygg med säkerheten på Tele Radios produkter!

www.supportsidan.com