Nederlands

Wat is het belang van een gecertificeerde stopknop op een industriële afstandsbediening?

Geen onderdeel van een categorie • Posted on september 7, 2020 at 1:57 pm

Een gecertificeerde stopknop is een essentieel veiligheidsdeel van de zender en waarborgt een constante, actieve verbinding met de ontvanger en een minimaal risico op falen volgens officiële veiligheidsnormen.

Indien er een foutmelding is of de zender buiten bereik van de ontvanger komt zal de noodstop automatisch in werking treden. De tilt- en valsensor schakelt het systeem automatisch uit bij een onverwachte, potentieel gevaarlijke beweging. Dit voorkomt het ongewenst indrukken van knoppen en activeren van functies en garandeert de benodigde veiligheid. Het stoppen van de applicatie kan ook handmatig worden gedaan door de stopknop op de zender te gebruiken.

Wat is een PLd, PLe en SIL3 veiligheidsniveau?

De afkorting PL staat voor Performance Level’ en de afkorting SIL staat voor Safety Integrity Level’. Beide vormen een methode om elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen te beoordelen. Er wordt bij deze methode vastgesteld in welke mate een systeem kan falen, de kans waarin dit kan gebeuren en de ernst van de gevolgen. Na het vaststellen hiervan wordt er gekeken hoe de kans op gevaarlijk falen kan worden verkleind tot een acceptabel niveau.

Tele Radio biedt verschillende draadloze oplossingen met stopfuncties (stopknop) die lopen van PLd/CAT3 tot PLe/CAT3 en SIL3. Beide niveaus zijn geschikt voor werkzaamheden met een hoog veiligheidsrisico en waar de kans op falen van de stopknop en het systeem tot een absoluut minimum moet worden beperkt.

Is uw draadloze afstandsbediening gecertificeerd door een onafhankelijke partij?

Een PL/SIL-certificering is niet wettelijk verplicht, maar wel zeer belangrijk voor het garanderen van de veiligheid. Vraag daarom áltijd naar het certificaat bij uw leverancier en let hierbij op dat dit certificaat door een onafhankelijke partij (Notified Body) is uitgegeven. Alle Tele Radio met een veiligheidsniveau op de stopknop zijn onafhankelijk gecertificeerd door een erkende keuringsinstantie.

Certificeringen op gebied van veiligheid zijn veelal een vereiste in de offshore-, bij geautomatiseerde toegangssystemen, bij de bediening van kranen en lieren, in de chemische- en procesindustrie.

Wat is het verschil tussen een stopknop en een gecertificeerde stopknop?

Tot slot een korte uitleg over het verschil tussen een ‘stopknop’ en een ‘gecertificeerde stopstop’. Tele Radio verkoopt afstandsbedieningen zowel met stopknop als een gecertificeerde stopknop. Onze gecertificeerde stopknop heeft een onafhankelijk certificaat van een officiële keuringsinstantie en controleert continu de veiligheid en heeft een extreem lage kans op falen, zoals reeds aan u uitgelegd. Bij een gewone stopknop is dit niet het geval. De zenders met een stopknop zullen dan ook niet automatisch uitvallen bij een defect of het verliezen van het bereik en ook kan een foutloze werking onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Deze kennis is van belang bij het maken van de keuze welke draadloze afstandsbediening voor uw specifieke toepassing het meest geschikt is. Voor risicovol werk is een systeem met een hoog (onafhankelijk) gecertificeerd veiligheidsniveau vanzelfsprekend. Heeft u vragen over onze draadloze afstandsbesturing, neemt u dan contact op met onze verkoop.

Back