Wat is het belang van een gecertificeerde noodstop op een industriële afstandsbediening?

Geen onderdeel van een categorie • Posted on september 7, 2020 at 1:57 pm

Een gecertificeerde noodstop is een essentieel deel van de zender op gebied van veiligheid en waarborgt een constante, actieve verbinding met de ontvanger die voldoet aan de veiligheidsnormen PLd/SIL3.

Indien er een foutmelding is of de zender buiten bereik van de ontvanger komt zal de noodstop automatisch in werking treden. De tilt- en valsensor schakelt het systeem automatisch uit bij een onverwachte, potentieel gevaarlijke beweging. Dit voorkomt het ongewenst indrukken van knoppen en activeren van functies en garandeert de benodigde veiligheid.

Wat is een PLd/SIL3 certificering?

De afkorting PLd staat voor Performance Level d’ en de afkorting SIL staat voor Safety Integrity Level’. Beide vormen een methode om elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen te beoordelen. Er wordt bij deze methode vastgesteld in welke mate een systeem kan falen, de kans waarin dit kan gebeuren en de ernst van de gevolgen. Na het vaststellen hiervan wordt er gekeken hoe de kans op gevaarlijk falen kan worden verkleind tot een acceptabel niveau.

De noodstop van Tele Radio voldoet aan de hoogst mogelijke certificering: PLd/SIL3.

Is uw draadloze afstandsbediening gecertificeerd door een onafhankelijke partij?

Een PLd-/SIL3-certificering is niet wettelijk verplicht, maar wel zeer belangrijk voor het garanderen van de veiligheid. Vraag daarom áltijd naar het certificaat bij uw leverancier en let hierbij op dat dit certificaat door een onafhankelijke partij (Notified Body) is uitgegeven.

Certificeringen op gebied van veiligheid zijn veelal een vereiste in de offshore-, bij geautomatiseerde toegangssystemen, bij de bediening van kranen en lieren, in de chemische- en procesindustrie.

Wat is het verschil tussen een stopknop en een noodstop?

Tot slot een korte uitleg over het verschil tussen een ‘stopknop’ en een ‘noodstop’. Tele Radio verkoopt afstandsbedieningen zowel met stopknop als noodstop. Onze noodstop is gecertificeerd en controleert continu de veiligheid zoals reeds aan u uitgelegd. Bij de stopknop is dit niet het geval. De zenders met een stopknop zullen dan ook niet automatisch uitvallen bij een defect of het verliezen van het bereik. Deze kennis is van belang bij het maken van de keuze welke afstandsbediening voor uw specifieke toepassing het meest geschikt is. Heeft u vragen over onze draadloze afstandsbesturing, neemt u dan contact op met onze verkoop.

Back