Notified Body - Tredjepartsgranskning för din säkerhet | Tele Radio

Vikten av en Notified Body för din säkerhet

Blog • Posted on juni 26, 2019 at 1:38 e m

Begreppet ‘Notified Body’ används ofta i samband med säkerhet, för att referera till ett oberoende säkerhetsgranskningsföretag/myndighet. Men vad innebär egentligen begreppet och vad betyder det för oss?

En Notified Body – även kallad NB eller nobo – är en oberoende säkerhetsgranskningsbyrå/företag/myndighet. Det är en inspektion eller testinstution som är utsedd av nationella regeringar att bedöma om produkter överensstämmer med de relevanta standarder och europeiska direktiven. Colin Kiernan, certifieringsspecialist på Tele Radio, förklarar att i grund och botten är det en opartisk organisation eller en tredjepart som har utsetts av en myndighet som utser certifieringar och utför bedömningar och procedurer enligt särskilda direktiv.
-Alla marknader och industrier har sitt eget direktiv, så som leksaker, maskiner, radioutrustning, och medicinskutrustning, och de måste uppfylla sina krav enligt det egna direktivet, förklarar Colin.

Oftast sker först en egen kvalitetskontroll av sin produkt, sedan behövs en tredjepartsgranskning för att säkerställa och godkänna installationen. Några bekanta namn vid tredjepartsgranskning är Kiwa, RISE, DEKRA och Intertek.

Efter att en Notified Body har slutfört bedömningen och produkten överensstämmer med standarden, kommer de att utfärda CE-certifieringen. Tillverkaren kan då utfärda sin egen försäkran om överensstämmelse som anger att de väsentliga kraven är uppfyllda inom de relevanta direktiven.

Genom att CE-märka en produkt intygar tillverkaren att produkten uppfyller kraven inom tillämpliga direktiv och överensstämmelser med grundläggande hälso-, säkerhets- och miljöskyddsnormer. Dock för produkter med en ökad risk, är det obligatoriskt att använda en tredjepartsgranskning. Exempelvis, när det gäller medicinsk- eller radioutrustning, eller komponenter som måste bli garanterat säkra att använda i farlig miljö. Tillverkaren CE-märker enbart när tredjepartsgranskningen har beviljat produkten.
-För att sälja i Europa måste produkten ha en CE-märkning. Det spelar alltså ingen roll vart du köper en och samma produkt, den kommer alltid vara av lika hög kvalité, säger Colin.

En tredjepartsgranskning spelar en viktig roll för både tillverkaren och användaren, eftersom det betyder att en oberoende part har bekräftat produktens kvalité innan den lanseras på marknaden.
-Tredjepartsgranskning av våra produkter innebär förtroende för oss och att vi bygger säkra och pålitliga produkter. Vi bryr oss om hälsa och säkerhet, därför vill vi erbjuda de säkraste produkterna på marknaden, säger Colin.

Självklart kan Tele Radio alltid visa det officiella certifikatet till den som vill ha bevis – det kan inte alla leverantörer.

En lista på alla europeiska Notified Bodies hittar du via: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.

Back