Hvorfor er det viktig å ha en sertifisert stoppfunksjon på industriell radiostyring?

Uncategorized @nb • Posted on september 11, 2020 at 7:46 am

En sertifisert stoppfunksjon er en veldig viktig del av senderen når det gjelder sikkerhet. Den garanterer en konstant, aktiv forbindelse med mottakeren som oppfyller sikkerhets- standardene PLd/SIL3

Hvis det oppstår en feilmelding, eller senderen er utenfor mottakerens rekkevidde, vil stoppknappen automatisk aktiveres. Tilt- og fallsensoren slår automatisk av systemet i tilfelle en uventet, potensielt farlig bevegelse. Dette forhindrer uønskede trykk på knappene som aktiverer funksjoner og garanterer derfor nødvendig sikkerhet.

Hva er PLd/SIL3 sertifisering?

Forkortelsen PLd står for ‘Performance Level d’ og forkortelsen SIL står for ‘Safety Integrity Level’. Begge er en metode for vurdering av elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske systemer. Denne metoden avgjør i hvilken grad et system kan mislykkes, sannsynligheten for dette og alvorlighetsgraden av konsekvensene. Etter avgjørelsen kan man se på hvordan risikoen for farlig svikt I systemet kan reduseres til et akseptabelt nivå.

Stoppfunksjonen til Tele Radio oppfyller den høyeste mulige sertifiseringen: PLd / SIL3.

Er din radiostyring serifisert av en uavhengig organisasjon?

Er din radiostyring sertifisert av en uavhengig organisasjon?

En PLd / SIL3-sertifisering er ikke lovpålagt, men det er veldig viktig for å garantere sikkerhet. Be derfor alltid om sertifikatet fra leverandøren din og sørg for at dette sertifikatet er utstedt av en uavhengig part (kontrollorgan).

En liste over alle europeiske kontrollorganer (Nando) finner du her http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.

Sikkerhetssertifiseringer er ofte et krav i offshore, automatiserte tilgangssystemer, drift av kraner og vinsjer, kjemisk industri og prosessindustri.

Hva er forskjellen mellom en stoppknappfunksjon og en sertifisert stoppfunksjon?

Tele Radio selger radiostyring med stoppknapp og sertifisert stoppfunksjon. Vår stoppfunksjon er sertifisert og kontrollerer kontinuerlig sikkerheten. Dette er ikke tilfelle med stoppknappfunksjonen. Sendere med stoppknappfunksjon slås ikke av automatisk ved feil eller tap av rekkevidde. Denne kunnskapen er viktig når du velger hvilken radiostyring som passer best for din spesifikke applikasjon. Hvis du har spørsmål om radiostyringen vår, kontakt gjerne vår salgsavdeling.

Back