"); Funkcja safety stop w przemysłowych systemach sterowania radiowego | Tele Radio

Funkcja safety stop w przemysłowych systemach sterowania radiowego

Bez kategorii , Blog • Posted on September 7, 2020 at 1:20 pm

Certyfikowana funkcja safety stop w nadajnikach jest niezbędna, by zapewnić bezpieczeństwo i zagwarantować stałe i aktywne połączenie z odbiornikiem zgodne ze standardami bezpieczeństwa PLd/SIL3.

Certyfikowana funkcja safety stop włącza się automatycznie wtedy, gdy nadajnik traci łączność z odbiornikiem lub pojawi się komunikat o błędzie. Ponadto w przypadku niektórych systemów możliwe jest zaprogramowanie czujnika wychylenia oraz upadku. Gwarantuje to automatyczne zatrzymanie systemu w niespodziewanych  okolicznościach oraz uniemożliwia naciśnięcie przycisków i uruchomienie niepożądanych funkcji zapewniając wymagane bezpieczeństwo.

Czym jest certyfikat PLd/SIL3?

Poziom Zapewnienia Nienaruszalności PLd (ang. Performance Level d) oraz Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL (ang. Safety Integrity Level) są parametrami pozwalającymi określić stopień bezpieczeństwa dla elektrycznych i elektronicznych (również tych programowalnych) układów bezpieczeństwa. Wskazują one na prawdopodobieństwo uszkodzeń systemu i jakie mogą być tego skutki, co pozwala na wcześniejsze wykrycie niebezpiecznych awarii i zredukowanie możliwości ich wystąpienia do akceptowalnego poziomu. 

Funkcja safety stop wykorzystywana w produktach Tele Radio spełnia najwyższe możliwe certyfikaty: PLd/SIL3.

Czy Twój system zdalnego sterowania jest certyfikowany przez niezależną organizację?

Certyfikat PLd/SIL3 nie jest prawnie wymagany dla wszystkich maszyn, ale jest bardzo istotny, aby zagwarantować bezpieczeństwo. Dlatego też zawsze poproś o certyfikat swojego dostawcę i upewnij się, że został on wydany przez niezależną instytucję (Jednostka Notyfikowana).  

Certyfikaty bezpieczeństwa są często konieczne w sektorze morskim, w zautomatyzowanych systemach dostępu, przy obsłudze dźwigów i wciągarek oraz w przemyśle chemicznym i przetwórczym.

Czym różni się przycisk z funkcją stop od funkcji safety stop?

Na zakończenie chcielibyśmy krótko wyjaśnić jaka jest różnica między przyciskiem stop, a funkcją safety stop, gdyż Tele Radio ma w sprzedaży nadajniki z oboma wspomnianymi rozwiązaniami. W momencie utraty zasięgu bądź awarii funkcja safety stop automatycznie zatrzyma wszystkie aktywne funkcje w odbiorniku. W przypadku nadajników wyposażonych w przycisk stop możemy natychmiastowo zatrzymać pracę maszyny lecz przy utracie zasięgu nadajnik jedynie chwilowo zerwie komunikację, która automatycznie powróci przy powrocie zasięgu bez konieczności powtórnego logowania. Znajomość tych różnic jest bardzo ważna, gdyż pozwala dobrać nadajnik do konkretnego zastosowania.

Zachęcamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszych systemów sterowania radiowego! 

Back