ISO-certifierat företag | Säker radiostyrning | Tele Radio

Tele Radio är ett ISO-certifierat företag

Tele Radio AB är certifierat enligt ISO 9001 kvalitetsledningssystem och ISO 14001 miljöledningssystem. Det innebär att du kan lita på att vi har de förmågor och kunskaper som krävs för att utföra vårt arbete. Att vi kontinuerligt arbetar för att förebygga misstag. Att vi använder så miljövänliga komponenter som möjligt och att vi använder de bästa transportmedlen som finns tillgängliga, både för affärsresor och för transport av produkter. För miljöns skull.

ISO 9001

De viktigaste delarna av ISO 9001-certifikatet är kvalitet, ansvar, resurser, produktutveckling. Samt mätning, analys och framsteg.
Ladda ner ISO9001-certifikatet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 14001

ISO 14001 kräver att vi tar ansvar för att förebygga föroreningar och att vår företagsledning tar fullt ansvar för att förbättra det arbetet varje år. I vårt R&D-team, har vi satt upp målet att våra produkter ska leva upp till standarderna för REACH och RoHS. REACH är en EU-föreskrift, som tillämpas för att förbättra skyddet av människors hälsa och för att skydda miljön från risker som är förknippade med kemikalier, medan den stimulerar konkurrensen inom EU:s kemikalieindustri.
Ladda ner ISO14001-certificatet

Direktivet för begränsningen av giftiga substanser 2002/95/EC, refererat RoHs ovan, avhandlar begränsningen av användningen av vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning.

Läs mer om oss här