"); Safe radio remote control | Standardy Etyczne | Tele Radio

Standardy Etyczne

Tele Radio egzekwuje standardy społeczne i środowiskowe

Tele Radio wierzy w ochronę środowiska i czyni to poprzez zachęcanie do redukcji, ponownego użycia i recyklingu odpadów lub odrzucenia przez siebie i sprzedawców podejścia które ma zły wpływ na naszą ziemię. Firma Tele Radio zachęca także swoich partnerów-sprzedawców do ograniczania nadmiaru opakowań poprzez użycie materiałów pochodzących z recyklingu czy nietoksycznych, gdy tylko jest to możliwe. Staramy się zmniejszać ilość  odpadów w taki sposób, aby zminimalizować szkody wyrządzane środowisku naturalnemu. Ciągle pracujemy nad tym aby ograniczyć ryzyko emisji i ilość odpadów.

Bezpieczne środowisko pracy

Tele Radio utrzymuje bezpieczne, czyste, zdrowe i produktywne środowisko dla swoich współpracowników i oczekuje tego samego od swoich dostawców. Dostawcy zapewniają pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy. Fabryki współpracujące z towarami lub produktami Tele Radio zapewnią odpowiednie zaplecze medyczne, bramki przeciwpożarowe, wyposażenie bezpieczeństwa, dobrze oświetlone i wygodne stanowiska pracy oraz czyste toalety. Firma Tele Radio nie będzie akceptować interesów z jakimkolwiek partnerem, który zapewnia niezdrowe lub niebezpieczne środowisko pracy bądź wykorzystuje psychiczne lub fizyczne praktyki dyscyplinarne.

Przeciwko dyskryminacji

Tele Radio uznaje różnice kulturowe i standardy istniejące w różnych krajach, jednak Tele Radio uważa, że ​​warunki zatrudnienia będą oparte na zdolności osoby do wykonywania pracy, a nie na podstawie cech osobistych lub przekonań. Firma Tele Radio wymaga od siebie i partnerów handlowych, aby przestrzegali podstawowych zasad praw człowieka i nie dyskryminowali pracowników na podstawie rasy, koloru skóry, narodowości, płci, religii, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych.

Zatrudnianie dzieci nie jest tolerowane

Tele Radio nie toleruje wykorzystywania pracy dzieci w projektowaniu lub wytwarzaniu produktów, które kupuje lub sprzedaje. Firma Tele Radio nie będzie akceptować produktów od dostawców, którzy wykorzystują w jakikolwiek sposób dzieci w zakresie kontraktowania, podwykonawstwa lub innych relacji w celu wytworzenia swoich produktów usługowych.

Przeczytaj nasz pełny Kodeks postępowania

Nasz pełny Kodeks postępowania można obejrzeć tutaj.

WWF

Liczba tygrysów w latach 1900, ponad 100 000, spadła do 4000 w latach siedemdziesiątych. Dziś są gatunkiem krytycznie zagrożonym, a całkowita liczba dzikich populacji pięciu pozostałych podgatunków (bengalskiego, indochińskiego, syberyjskiego, południowochińskiego i sumatrzańskiego) szacowana jest na około 3900 tygrysów. Wiadomo, że wszystkie pozostałe tygrysy żyją w małych, odizolowanych populacjach w szeroko rozproszonych rezerwatach. Największa koncentracja tygrysów w jednej rezerwie to około 215.
W Tele Radio wspieramy Światowy Fundusz dla Przyrody (WWF) i jego wysiłki na rzecz ochrony tygrysa. Populacja tygrysów powoli powraca do zdrowia dzięki staraniom WWF. Ponieważ tygrys odgrywa ważną rolę w naszym marketingu i jest nazwą jednego z naszych systemów; uważamy, że naturalne jest, że uczestniczymy w wysiłkach na rzecz ochrony przyrody.

Tele Radio supports WWF