Eettiset normit

Tele Radio noudattaa sosiaali- ja ympäristöstandardeja

Tele Radio uskoo ympäristön suojelemiseen ja kannustaa jätemateriaalien vähentämiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Tele Radio rohkaisee jälleenmyyjiä vähentämään ylimääräisiä pakkauksia kierrätettyjen ja myrkyttömien materiaalien avulla aina kun se on mahdollista. Päästöjä on vähennettävä tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa ympäristövahinkojen minimoimiseksi ja kehitämme suunnitelmia siitä, miten päästöjen riskiä tulevaisuudessa pienennetään edelleen.

Turvallinen työpaikkaympäristö

Tele Radio ylläpitää turvallista, puhdasta, terveellistä ja tuottavaa ympäristöä yhteistyökumppaneilleen ja odottaa samaa toimittajakumppaniltaan. Toimittajakumppanien on toimitettava työntekijöille turvalliset ja terveet työolot. Tele Radio -tuotteiden tai -tuotteiden kanssa toimivien tehtaiden on tarjottava riittävät lääketieteelliset laitteet, hätäuloskäynnit, turvalaitteet, hyvin valaistut ja mukavat työasemat ja puhtaat WC-tilat. Tele Radio ei hyväksy yhteistyökumppanikseen yhtään yritystä, joka tarjoaa epäterveellistä tai vaarallista työympäristöä tai käyttää henkistä tai fyysistä kurinpidollista käytäntöä.

Syrjintää vastaan

Tele Radio tunnistaa kulttuuriset erot ja standardit eri maissa; Tele Radio uskoo kuitenkin, että työsuhteen ehtojen on perustuttava yksilön kykyyn hoitaa työtä, ei henkilökohtaisten piirteiden tai uskomusten perusteella. Tele Radio vaatii itseään ja myyjäkumppaneita ylläpitämään ihmisoikeuksien perusperiaatteita eikä syrjitä työntekijöitä rodun, värin, kansallisen alkuperän, sukupuolen, uskonnon, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai poliittisen mielipiteen perusteella.

Lapsityövoimaa ei hyväksytä

Tele Radio ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä sellaisten tuotteiden suunnittelussa tai valmistuksessa, joita se ostaa tai myy. Tele Radio ei hyväksy toimittajakumppaneiden tuotteita, jotka käyttävät minkäänlaista lapsityövoimaa alihankintaan tai muihin suhteisiin tuotteidensa valmistuksessa.

Lue täydelliset käytännesäännöt (Code of Conduct)

Täydelliset käytännesäännöt ovat nähtävissä täällä.

WWF

Tiikereiden määrä oli 1900-luvulla yli 100 000 ja se laski 4000: een 1970-luvulla. Nykyään ne ovat kriittisesti uhanalaisia lajeja, joiden kaikkien viiden jäljellä olevan alalajin (Bengal, Indo-Chinese, Siperian, Etelä-Kiinassa ja Sumatran) luonnonvaraisten populaatioiden kokonaismäärä on arvioitu olevan noin 3900 tiikeriä. Tiedetään, että kaikki jäljellä olevat tiikerit elävät pienissä, eristetyissä populaatioissa laajalti hajallaan olevissa reservaateissa. Tiikereiden suurin määrä yhdessä reservaatissa on noin 215.
Tele Radio -ohjelmassa tuemme maailmanlaajuista luonnonsuojelua (WWF) ja sen pyrkimyksiä säilyttää tiikerit. Tiikereiden määrä kasvaa hitaasti WWF:n ahkerilla ponnisteluilla. Koska tiikeri on näkyvästi markkinoinnissa ja on yksi järjestelmämme nimi; me ajattelemme, että on luonnollista, että otamme osuutta sen suojelutoimiin.

Tele Radio supports WWF