"); Polityka Prywatności | Tele Radio

WPROWADZENIE

Tele Radio zobowiązuje się do ochrony prywatności i poufności powierzonych nam informacji. Oznacza to, że Tele Radio dąży do zapewnienia ochrony i prawidłowego wykorzystania informacji umożliwiających identyfikację użytkownika (zwanych “danymi osobowymi”).

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy stron internetowych Tele Radio. Celem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest poinformowanie osób odwiedzających strony internetowe oraz użytkowników usług i informacji świadczonych przez Tele Radio o tym, w jaki sposób Tele Radio przetwarza dane osobowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy dane osobowe.

Jakie informacje gromadzimy?


Tele Radio oferuje Państwu możliwość zamawiania produktów i usług, składania zapytań lub zapisywania się na otrzymywanie różnego rodzaju materiałów, za pośrednictwem naszej strony internetowej, telefonu lub poczty elektronicznej. Dzięki temu otrzymujemy informacje takie jak Państwa imię i nazwisko, sposób dotarcia do Państwa oraz informacje niezbędne do wystawienia faktury i realizacji dostawy. Otrzymujemy również informacje dotyczące transakcji handlowej. Oprócz powyższych informacji, prosimy również o podanie informacji, które mogą dotyczyć Państwa zainteresowań zawodowych, abyśmy mogli ulepszyć nasze produkty i usługi oraz dostosować naszą komunikację z Państwem do indywidualnych potrzeb.

Tele Radio wykorzystuje zebrane dane, aby:

 • Świadczyć i utrzymywać nasze usługi;
 • Powiadomić użytkownika o zmianach dotyczących naszych usług;
 • Umożliwić użytkownikowi udział w interaktywnych funkcjach naszych usług, jeśli się na to zdecyduje;
 • Zapewnić obsługę klienta;
 • Zbierać analizy lub cenne informacje w celu ulepszania naszych usług;
 • Monitorować korzystanie z naszych usług;
 • Wykrywać, zapobiegać i rozwiązywać problemy techniczne;
 • Zapewnić użytkownikowi wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które zakupił lub o które pytał użytkownik, chyba że zrezygnował on z otrzymywania takich informacji.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

GOOGLE ANALYTICS

Tele Radio korzysta z Google Analytics, aby analizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. To narzędzie analityczne używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, do zbierania standardowych informacji z dziennika internetowego oraz informacji o zachowaniu użytkownika w formie anonimowej.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) są przekazywane do Google. Informacje te są następnie wykorzystywane do oceny korzystania z witryny przez odwiedzających oraz do sporządzania raportów statystycznych dotyczących aktywności w witrynie dla Tele Radio.

Tele Radio nie będzie (i nie pozwoli żadnej stronie trzeciej) wykorzystywać narzędzia analizy statystycznej do śledzenia lub gromadzenia jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację osób odwiedzających naszą witrynę. Nie będziemy łączyć żadnych danych zebranych z tej witryny z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osób z jakiegokolwiek źródła w ramach korzystania z narzędzia analizy statystycznej Google.

Google nie będzie kojarzyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Ani Tele Radio, ani Google nie łączą ani nie próbują łączyć adresu IP z tożsamością użytkownika komputera.

Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Bezpieczeństwie danych Google Analytics.

GOOGLE ADS

Tele Radio wykorzystuje pliki cookie Google Analytics, które gromadzą anonimowe informacje o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia remarketingowych grup odbiorców na podstawie określonych zachowań, danych demograficznych i danych dotyczących zainteresowań. Listy te są udostępniane Google Ads.

Do tych odbiorców można następnie kierować reklamy online za pośrednictwem Google Ads, gdy odwiedzający przeglądają Google lub jego witryny partnerskie.

Tele Radio nie będzie (i nie zezwoli żadnej stronie trzeciej) na korzystanie z Google Analytics lub Google Ads do śledzenia lub zbierania jakichkolwiek danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową. Dowiedz się, jak zrezygnować z personalizowanej reklamy online.

FACEBOOK

Tele Radio wykorzystuje plik cookie Facebooka, który tworzy łącze między Twoją wizytą w tej Witrynie a Facebookiem. Dzięki temu możemy pokazywać użytkownikom odpowiednie treści na Facebooku i dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z naszymi treściami na Facebooku. Aby to umożliwić, Facebook gromadzi dane. Informacje o tym, jak Facebook obsługuje dane swoich użytkowników można znaleźć tutaj. Informacje o wyłączeniu omawianych plików cookie znajdują się poniżej. 

LEADINFO

Poprzez swoją usługę online, Leadinfo będzie przetwarzać dane wrażliwe pod względem prywatności lub dane osobowe. Leadinfo ceni prywatność swoich klientów i zachowuje należytą staranność w przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

Podczas przetwarzania danych spełniamy wymogi obowiązującego prawa o ochronie danych. Oznacza to, że:

 • wyraźnie określamy nasze cele przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, korzystając z niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności;
 • ograniczamy gromadzenie przez nas danych osobowych wyłącznie do tych, które są niezbędne do realizacji uzasadnionych celów;
 • prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, w których taka zgoda jest wymagana;
 • stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych i wymagamy tego samego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy Państwa prawo do wglądu, poprawiania lub usuwania Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas.

Korzystając z naszego serwisu, przekazują nam Państwo pewne dane. Mogą to być dane osobowe. Zachowujemy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które zostały nam przekazane bezpośrednio przez Państwa lub w przypadku których jest jasne, że zostały nam przekazane do przetwarzania.

Używamy następujących danych do celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności:

 • Nazwisko i adres
 • Numer telefonu
 • Adres rozliczeniowy
 • Adres e-mail
 • Dane dotyczące płatności
 • Adres IP

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

 • W celu ochrony Twojego bezpieczeństwa i prywatności, Twoje dane będą chronione hasłem.

 • Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do pracowników, którzy naszym zdaniem muszą mieć kontakt z tymi informacjami, aby dostarczać Państwu produkty i usługi lub aby wykonywać swoją pracę.

 • Podejmiemy uzasadnione i odpowiednie środki, takie jak fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, które są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych w celu ochrony danych osobowych użytkownika.

 • Pomimo podjęcia przez nas uzasadnionych kroków w celu wykorzystania i ulepszenia różnych zabezpieczeń, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że żaden system ani technologia nie jest całkowicie bezpieczna. Jeśli dowiesz się o jakiejkolwiek luce w naszej witrynie, skontaktuj się z nami, aby to zgłosić.

KONTROLA I DOSTĘP DO INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, jeśli masz jakiekolwiek prośby i pytania dotyczące Twoich danych osobowych w ramach Twoich danych osobowych zebranych przez Tele Radio, takich jak prośba o dostęp, korektę, pobranie, usunięcie niektórych lub wszystkich Twoich danych osobowych.

Jeśli nie będziemy mogli usunąć niektórych danych osobowych, poinformujemy Cię dlaczego. Jeżeli użytkownik otrzymuje e-maile marketingowe, może w każdej chwili zakończyć ich subskrypcję, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w otrzymanym e-mailu.

Jeśli masz pytania, komentarze lub chcesz złożyć wniosek dotyczący Twoich danych osobowych lub naszego Oświadczenia i praktyk dotyczących danych, skontaktuj się z nami w następujący sposób:

Phone: +31 (0)70-41 94 127
Email: marketing@teleradio.nl
Postal Mail: Jadestraat 9, 2665 NS, Bleiswijk, The Netherlands.

Tele Radio Polska Sp. z o. o.
Telefon: +48 41 300 58 81
E-mail: kontakt@tele-radio.pl

Tłumaczenie z języka angielskiego. Aby przeczytać oryginał wybierz “English” z listy na górze strony.