"); Certyfikaty ISO potwierdzają nasz profesjonalizm | Tele Radio

Tele Radio to firma posiadająca certyfikat ISO

Główna firma – Tele Radio AB – jest certyfikowana zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 i systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001. Oznacza to, że możesz zaufać naszym zdolnościom i wiedzy, które wykorzystujemy podczas pracy. Nieustannie pracujemy, aby uniknąć powtarzania błędów,  używamy jak najbardziej przyjaznych dla środowiska komponentów i najlepszych dostępnych środków transportu, zarówno w podróży służbowej, jak i w procesach biznesowych przy przewozie towarów. 

Z dumą informujemy, że firma Tele Radio Polska Sp. z o. o., która jest polskim oddziałem i częścią grupy Tele Radio, uzyskała certyfikat ISO 9001 (przedstawiony poniżej).

ISO9001

Najważniejszymi elementami certyfikacji ISO 9001 dla systemów zarządzania są: jakość, odpowiedzialność, zasoby, rozwój produktu i pomiar, analiza i doskonalenie.

TELE-RADIO-POLSKA-J2015-C2024-polska

ISO14001

ISO 14001 wymaga, abyśmy wzięli na siebie odpowiedzialność za zapobieganie zanieczyszczeniom, a nasze kierownictwo firmy ponosi pełną odpowiedzialność za wdrożenie poprawy w tym kierunku. W naszych działach badawczo-rozwojowych postawiliśmy sobie za cel, aby nasze produkty spełniały standardy REACH i RoHS. REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu chemicznego UE.

Allgon-AB-Certificate-SE009777-14001-2024-1

Dyrektywa w sprawie ograniczeń w zakresie substancji niebezpiecznych 2002/95 / WE, w skrócie RoHs, opisuje ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.