Tele Radio AB to firma posiadająca certyfikat ISO

Główna firma Tele Radio AB jest certyfikowana zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 i systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001. Oznacza to, że możesz zaufać naszej zdolności i wiedzy i pracy którą wykonujemy. Nieustannie pracujemy, aby uniknąć powtarzania błędów,  używamy jak najbardziej przyjaznych dla środowiska komponentów i najlepszych dostępnych środków transportu, zarówno w podróży służbowej jak i procesach biznesowych przy przewozie towarów.

ISO9001

Najważniejszymi elementami certyfikacji ISO 9001 dla systemów zarządzania są: jakość, odpowiedzialność, zasoby, rozwój produktu i pomiar, analiza i doskonalenie.
Pobierz certyfikat ISO9001

ISO9001 Tele Radio

ISO14001

ISO 14001 wymaga, abyśmy wzięli na siebie odpowiedzialność za zapobieganie zanieczyszczeniom, a nasze kierownictwo firmy ponosi pełną odpowiedzialność z wdrożenie poprawy w tym kierunku. W naszych działach badawczo-rozwojowych postawiliśmy sobie za cel, aby nasze produkty spełniały standardy REACH i RoHS. REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami jakie mogą stwarzać chemikalia, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu chemicznego UE.
Pobierz certyfikat ISO14001

ISO14001 Tele Radio

Dyrektywa w sprawie ograniczeń w zakresie substancji niebezpiecznych 2002/95 / WE, w skrócie RoHs, opisuje ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.