Nederlands

Ethische normen

Tele Radio handhaaft milieunormen

Tele Radio hecht waarde aan de bescherming van het milieu en let hierbij op het verminderen, hergebruiken en recyclen van afval. Tele Radio moedigt zijn toeleveranciers aan om ook zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Er wordt bij fabrikanten gestimuleerd om overtollige verpakkingen zoveel mogelijk te reduceren met behulp van gerecycled en niet-toxisch materiaal. Het doel is om CO²-uitstoot vanaf elke bedrijfslocatie zoveel mogelijk te beperken.

Veilige werkomgeving

Tele Radio biedt een veilige, schone, gezonde en productieve omgeving aan zijn relaties en verwacht hetzelfde terug. Fabrikanten moeten hun werknemers veilige en gezonde werkomstandigheden bieden en zorgen voor adequate medische voorzieningen, nooduitgangen, veiligheidsapparatuur, goed verlichte en comfortabele werkstations en schone toiletten. Tele Radio accepteert geen fabrieken met een ongezonde of gevaarlijke werkomgeving voor hun werknemers en ook mentale en fysieke uitbuiting zijn uit den boze.

Tegen discriminatie

Tele Radio erkent dat culturele verschillen, normen en waarden zijn tussen onze verschillende landen; Tele Radio is echter van mening dat de arbeidsvoorwaarden moeten zijn gebaseerd op het vermogen van een persoon om de taak uit te voeren, niet op basis van persoonlijke kenmerken of overtuigingen. Tele Radio eist van zichzelf en leveranciers om de basisprincipes van mensenrechten te handhaven en werknemers niet te discrimineren op basis van ras, huidskleur, nationale afkomst, geslacht, religie, handicap, seksuele geaardheid of politieke mening.

Kinderarbeid wordt niet getolereerd

Tele Radio tolereert het gebruik van kinderarbeid niet bij het ontwerpen of produceren van producten die het koopt of verkoopt. Tele Radio accepteert geen producten van leveranciers die gebruik maken van enige vorm van kinderarbeid in de contract-, subcontracten- of andere relaties voor de vervaardiging van hun producten of diensten.

Lees onze gedragscode

Onze gedragscode kunt u hier lezen

Code-of-Conduct_employees_11012024

WNF

De wereldwijde tijgerpopulatie in de jaren 1900, meer dan 100.000, is in de jaren zeventig gedaald tot slechts 4000. Tegenwoordig vormen tijgers een serieus bedreigde diersoort. Met het totaal van alle wilde populaties van de vijf overgebleven ondersoorten (Bengalen, Indo-Chinees, Siberisch, Zuid-China en Sumatraans) zijn er naar schatting nog ongeveer 3900 tijgers. Het is bekend dat alle resterende tijgers leven in kleine, geïsoleerde populaties in wijdverspreide reservaten. De grootste concentratie van tijgers in één reservaat is ongeveer 215.

Bij Tele Radio ondersteunen we het Wereld Natuur Fonds (WNF) en zijn inspanningen om de tijger te behouden. De tijgerpopulatie herstelt zich langzaam mede dankzij de ijverige inspanningen van het WNF. Omdat de tijger prominent aanwezig is in onze marketing en de naam is van één van onze systemen; is het niet meer dan logisch dat we ons steentje bijdragen aan de bescherming en behoud van de tijger.