Etiske standarder

Tele Radio overholder sosiale- og miljøstandarder

Vi tror på å beskytte miljøet og gjør dette ved å oppmuntre til reduksjon, gjenbruk og resirkulering av avfallsmateriale. Tele Radio oppmuntrer videre sine leverandører til å redusere omfanget av emballasje.
Dette ved hjelp av resirkulerte og ikke-giftige materialer når det er mulig. Utslipp fra alle virksomheter skal reduseres for å minimere skade på miljøet.
Det skal være en plan på plass for å redusere ytterligere risiko for utslipp i fremtiden.

Trygt miljø på arbeidsplassen

Leverandører skal gi ansatte trygge og sunne arbeidsforhold. Fabrikker som jobber med varer eller produkter fra Tele Radio skal gi tilstrekkelige medisinske kompetanse, sikkerhetsutstyr og gode arbeidsforhold.  Tele Radio aksepterer ikke å drive virksomhet med noen leverandør som gir et usunt eller farlig arbeidsmiljø eller som bruker mentale eller fysiske disiplinærtiltak.

Mot diskriminering

Tele Radio erkjenner at det finnes kulturelle forskjeller og standarder.

Vi krever av oss selv og våre leverandører at de grunnleggende prinsippene for menneskerettigheter skal opprettholdes og ikke diskriminere mot ansatte på grunnlag av rase, hudfarge, nasjonal opprinnelse, kjønn, religion, uførhet, seksuell legning eller politisk overbevisning

Barnearbeid tolereres ikke

Tele Radio tolererer ikke bruken av barnearbeid i designen eller produksjonen av produkter de kjøper eller selger. Tele Radio aksepterer ikke produkter fra leverandører som benytter noen form for barnearbeid i arbeidskontrakter, underkontrakter eller andre forhold i forbindelse med produksjonen av deres produkter eller gjennomføring av deres tjenester.

Les hele vår adferdskodeks

Du kan lese hele vår adferdskodeks her.

Verdens naturfond

Her i Tele Radio støtter vi Verdens naturfond (WWF) og deres satsing på å bevare tigeren. Tigerbestanden kommer seg langsomt gjennom WWFs iherdige innsats. Da tigeren er sentral i vår markedsføring og er navnet på ett av systemene våre.  synes vi det er naturlig at vi gjør vår del i arbeidet for å bevare dem. Her kan du lese mer om WWF og deres vern av Tigeren!

Tele Radio støtter WWF