Etik Standartlar

Tele Radio sosyal ve çevresel standartlara uyar

Tele Radio, çevreyi korumaya inanmaktadır ve bunu yaparken, kendisiyle birlikte tedarikçi ortaklarını da teşvik ederek atık malzemeleri azaltır, yeniden kullanır ve geri dönüştürür. Tele Radio, paketlemeyi geri dönüşüm ile azaltır ve toksik olmayan materyaller ile ilgili tedarikçi partnerlerini teşvik eder. Şirketlerin çevreye verdikleri zararı en aza indirgenmesi gerekir ve gelecekteki emisyon riskini daha da azaltmak için bir plan her zaman için olmalıdır.

Güvenilir iş ortamı

Tele Radio, çalışanlarına  güvenli, temiz, sağlıklı ve üreten bir çalışma ortamı sunar ve bunu sürdürür, aynısını tedarikçi partnerlerinden de talep eder. Tedarikçi partnerler çalışanlarına güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sunmalıdır. Tele Radio ürünleriyle çalışan fabrikalar uygun tıbbi tesisler, yangın çıkışları, güvenlik ekipmanı, rahat çalışma istasyonları ve temiz dinlenme odaları sunmalıdırlar. Tele Radio, sağlıksız tehlikeli iş ortamına sahip veya psikolojik ve fiziksel zorlamalar kullanan herhangi bir tedarikçi partnerlerle çalışmayı tercih etmez.

Ayrımcılığa karşı

Tele Radio, ülkelerindeki kültürel farklılıkları, standartları bilir; bununla birlikte inanıyoruz ki çalışma şartları ve koşulları kişinin karakterine veya inançlarına değil bireysel olarak işi yapma kabiliyetine endekslidir. Tele Radio, kendisinden ve tedarikçi partnerlerinden temel insan haklarını savunmalarını  ve çalışanlarına karşı ırk, renk, milliyet, cinsiyet, din, engel ve politik görüş konularında ayrımcılık yapmamalarını bekler.

Çocuk işçi çalıştıranların karşısındayız!

Tele Radio, ürünlerin dizaynında veya üretiminde çocuk işçi çalıştırmaz, çocuk işçi çalıştıran herhangi bir tedarikçi partner ile anlaşma, taşeronluk, veya üretim için iş birliğinde bulunmaz.

Tüzük

Tüzüğümüzü buradan okuyabilirsiniz.

WWF

Kaplanların sayısı 1900lerde 100 000’in üstündeydi, 1970lerde bu rakam 4000e düştü. Bugün, kaplanların nesli tükeniyor ve geriye 5 alt-cins (Bengal, Indo-Chinese, Siberian, Sumatran) 3900 tane kaplan kaldığı tahmin ediliyor. Geriye kalan kaplanların küçük, izole gruplar halinde geniş alanlara yayıldığı biliniyor. Bu alanlardan birindeki kaplan nüfusunun en fazla 215 olduğu düşünülüyor.
Tele Radio, World Wide Fund for Nature’ı (WWF) destekliyor ve kaplanların korunması için çaba gösteriyor. WWF’in gayreti sayesinde son yıllarda kaplan nüfusu artmaya başlamıştır. Kaplan (Tiger) sistemlerimizden birinin ismi olduğu için pazarlama faaliyetlerimizde sıkça yer alıyor; biz de WWF’nin çabalarına destek olarak kendi payımıza düşeni yapmaya çalışıyoruz.

Tele Radio supports WWF