Ilmoitettu laitos luo turvallisuutta

Blog • Posted on June 26, 2019 at 1:38 pm

Puhutaan yleensä “Notified Body” – “Ilmoitettu Laitos” nimikkeestä kun kyseessä on kolmannen osapuolen  luokituslaitos. Mutta mitä tämä termi tarkoittaa, ja miksi se on tärkeä?

Euroopan unionissa ilmoitettu laitos (Notified Body, NoB) on kolmannen osapuolen yhteisö, jonka jäsenvaltio on ilmoittanut arvioimaan, vastaako markkinoille asetettu tuote tiettyjä standardeja. Ilmoitettu laitos suorittaa yhden tai useamman osan vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja tarkastelu voi sisältää tuotteen, sen suunnittelun ja valmistusympäristön ja/tai siihen liittyvien prosessien tarkastuksen ja tutkimuksen. Ilmoitettu laitos voi olla akkreditoitu testauslaboratorio, tarkastuslaitos tai sertifiointiorganisaatio.

Monet yritykset ovat valtuutettuja itse arvioimaan tuotteiden sopivuuden soveltuvaa lainsäädäntöä- ja määräyksiä seuraten, ja voi näiden perusteella anoa ja käyttää CE-merkintää. Tuotteissa joissa on korotettu turvallisuusriski yritykset täytyy kuitenkin käyttää ilmoitettua laitosta kuten esimerkiksi lääketarvikkeissa tai radiolaitteissa joissa on pystyttävä takaamaan turvallinen käyttö vaarallisessa ympäristössä. Valmistaja voi tällöin ainoastaan käyttää CE-merkintää ilmoitetun laitoksen hyväksynnän jälkeen.

Ilmoitettu laitos tuo lisäarvoa sekä valmistajille että käyttäjille, koska se takaa kolmannen osapuolen laatuvalvonnan. Tämän takia Tele Radio aktiivisesti käyttää ilmoitettuja laitoksia arvioimaan tuotteitaan, sillä tämä takaa turvallisuuden myös kriittisimmissä sovelluksissa, ja voi aina näyttää viralliset todisteet hyväksynnästä.

EU:n ilmoitettujen laitosten listaus:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.

Back