Hrvatski

Važnost ovlaštenih tijela za vašu sigurnost

Blog • Posted on June 26, 2019 at 1:38 pm

Važnost ovlaštenih tijela za vašu sigurnost

Kada je u pitanju sigurnost, ljudi često koriste termin ovlaštena tijela kada govore o neovisnim agencijama za procjenu sigurnosti. Što zapravo taj termin znači, i zašto je bitan za vas?

Ovlašteno tijelo doslovno znači određena organizacija za ocjenjivanje. To je institut za inspekciju ili testiranje kojeg su nacionalne vlade odredile da ocijene jesu li proizvodi u skladu s relevantnim nacionalnim i europskim direktivama. U Hrvatskoj je to Hrvatska akreditacijska agencija koja imenuje te organizacije. Neka od poznatih imena su Zavod za ispitivanje kvalitete robe, Alfa Atest, KONČAR-Institut za elektrotehniku i drugi. Isti se također mogu slobodno koristiti kao ovlaštena tijela i u drugim europskim zemljama.

Mnoge tvrtke su autorizirane da sami procijene u kojoj mjeri njihovi proizvodi zadovoljavaju regulative, ako proizvodi zadovoljavaju zadane standarde mogu koristiti CE oznaku. Međutim, za proizvode s povećanom mogućnošću rizika, obvezno je korištenja ovlaštenih tijela za procjenu proizvoda. To se odnosi na medicinske ili radio uređaje koji trebaju jamčiti sigurnu upotrebu u opasnim uvjetima. Proizvođač može svoj proizvod označiti CE samo ako je isti zadovoljio pozitivnu ocjenu – ocjenu sukladnosti.

Uključenost ovlaštenog tijela ima važnu dodatnu vrijednost kako za proizvođače tako i za korisnike, jer to znači da je neovisna strana potvrdila kvalitetu samog proizvoda. Tele Radio stoga rado angažira prijavljena tijela za procjenu svojih proizvoda, jer to znači da može jamčiti sigurnost. Tele Radio uvijek može prikazati službenu potvrdu ili certifikat kao dokaz – što ne može napraviti svaki drugi proizvođač sličnih proizvoda.

Popis svih europskih prijavljenih tijela može se pronaći putem  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.

Back