Viktigheten av et kontrollorgan

Aktuelt • Posted on juni 26, 2019 at 1:38 pm

Når det kommer til sikkerhet bruker man ofte begrepet ‘notified body’, eller kontrollorgan, for å referere til et byrå for sikkerhetsvurdering. Men hva betyr dette, og hvorfor har det en stor betydning for oss?

Et kontrollorgan/Notified Body – også kjent som NB eller nobo – Betyr bokstavelig talt et vurderingsorgan. Dette er et inspeksjons- eller testinstitutt utpekt av nasjonale myndigheter for å vurdere om produktene er i overensstemmelse med de relevante nasjonale og europeiske direktivene. I Norge er det Norsk Akkreditering som bedømmer disse uavhengige organisasjonene og sender informasjonen videre til EU. European Comission har en database som heter Nando der en liste over alle kontrollorganer er oppført.

Mange bedrifter er autoriserte til å selv vurdere sine produkter for samsvar med gjeldende lovgivning og forskrifter og kan basert på dette bruke CE-merkingen. for produkter med økt risiko er det derimot obligatorisk å bruke et kontrollorgan. For eksempel når det gjelder medisinsk utstyr eller radioutstyr, eller komponenter som må garanteres at er trygt å bruke i et farlig miljø. Produsenten kan kun CE-merke sitt produkt når kontollorganet har gitt en positiv vurdering – overensstemmelsesvurdering.

Det å bruke et uavhengig kontrollorgan har en veldig viktig ekstra verdi for både produsenter og brukere fordi dette betyr at den uavhengige parten har bekreftet produktkvaliteten. Tele Radio engasjerer derfor gjerne kontrollorganer til å vurdere våre produkter da dette betyr at det kan garantere sikkerhet i kritiske applikasjoner. Selvfølgelig kan Tele Radio alltid vise det offisielle sertifikatet til enhver part som trenger å se dette – og ikke alle leverandører kan gjøre det!

En liste over alle europeiske kontrollorganer (Nando) finner du her http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.

Back