Fjärrkontroll och tandemkranar - att styra kranar i tandemläge | Tele Radio

Fjärrkontroll och tandemkranar

Blog • Posted on juni 29, 2020 at 8:03 f m

Hantering och lyft av stort material och tunga laster kan behöva lyftas med två kranar samtidigt. Ibland till och med tre eller fyra. När flera kranar arbetar på detta sätt kallas det för “tandemläge”.

Vanligtvis styrs kranarna med samma fjärrkontroll för en enklare användning, samt en mer ergonomisk styrning. Sändaren fungerar då som en huvudsändare. Operatören kan när som helst välja vilken kran som hen ska kontrollera. Från det lämpligaste läget och med det bästa synfältet. Men också med ett nödvändigt säkert avstånd

För en så säker styrning som möjligt i tandemläge, utan kommunikationsstörningar mellan kranarna, måste systemets säkerhet alltid garanteras. För att säkerställa denna säkerhetsnivå måste de trådlösa operativsystemen följa EU-riktlinjerna.

Gränslägesbrytaren 

Vanligtvis när en kran når den första gränslägesbrytaren kommer hastigheten att minska i synkronisering med resten. När den sista gränslägesbrytaren är aktiverad kommer applikationen att stanna omedelbart.

Båda kranarna måste alltid synkroniseras för att säkerställa att lasten som lyfts inte faller ner, eller att operatören inte utsätts för någon olycka.

Detta säkerhetssätt kan också tillämpas på en lyftanordning om man når lyftgränsen vid lyftning. Lyftgränsen överskrids inte genom aktivering av gränslägesbrytaren.

Tele Radio Tiger-Lynx-systemet för tandemfunktion överensstämmer med den europeiska standarden EN15011: 2011-05. Standarden anger att applikationen för lyft i tandemläge måste kunna kommunicera alla sina rörelser. 

Exempel på vanliga applikationer
2 EOT-kranar – 1/2/1 + 2-läge 


I det här läget finns det två trådlösa sändare och två mottagare (en för varje kran). En av sändarna är konfigurerad 
som huvudsändare och den andra som kompletterande sändare. Det samma gäller mottagarna. Operatören kan välja den kran hen vill styra individuellt. Eller så kan hen använda huvudsändaren för att arbeta i tandemläge. Det vill säga för att kunna styra båda kranarna samtidigt. 

När någon av signalerna aktiveras med till exempel hastighets-/slutgränslägesbrytare. Eller överbelastning av lyftanordningar, kommer det omedelbart kommuniceras att den andra mottagaren ska stoppa. Det resulterar i att båda kranarna stannar omedelbart.

3 EOT-kranar – 1/2/3; 1 + 2; Läge 2 + 3


En annan situation som kräver ett avancerat och kommunikativt system är när en tredje kran läggs till i samma applikation.
Detta är nödvändigt när lasten är i ännu större dimensioner och/eller väger mycket mer. Detta sker vanligtvis när tandemläget används till vindkraftverk. 

Varje kran kräver sin standardutrustning, med en sändare och en mottagare. Utrustning nummer 2 (den centrala positionen i byggnaden) är konfigurerad som huvudsändare. Det är den eftersom nr 2 kommer vara den mest använda i tandemläget.

Operatören kommer kunna välja önskad kran att arbeta individuellt med. Hen kan också använda huvudsändaren när som helst för att arbeta i tandemläge. Det görs genom att styra 1 + 2 (kran nr. 1 + kran nr. 2) eller 2 + 3 (kran nr. 2 + kran nr. 3). För att göra det så säkert som möjligt är det nödvändigt att den kompletterade sändaren för kranarna 1 respektive 3 har loggat ut.

Den kommer aldrig kunna styra en kran med två sändare samtidigt.  Det är på grund av säkerheten för Tele Radios Tiger-fjärrstyrningsutrustning och dess höga säkerhetsnivå.

Anmärkning för installatörerNär det gäller installation av utrustningen måste en extern elektrisk panel för varje kran monteras. Inklusive potentiella fria reläer som tar emot gränslägesbrytarna eller överbelastningssignalerna från kraninstallationen. Den rekommenderade platsen för installationen av den externa panelen är utanför kontrollpanelen för att undvika eventuella brus och elektriska störningar.

Helheten är verkligen imponerande! Speciellt i kombination med den avancerade tekniken och de använda komponenterna. Lösningen har visat sig vara robust på hundratals fabriker runt om i världen. Efterfrågan på marknaden ökar även för varje år som går.  

Vill du veta mer om den här lösningen? Kontakta oss.

 

Tele Radio Group har verkat på marknaden för radiostyrning i mer än sextio år.  Olika system har testats och certifierats oberoende för att uppfylla kraven i enlighet med SIL3PLd och CAT3. 

Tack till Toronto Electric & CPC Pumps för att ha tillhandahållit bilder av deras kranar som arbetar tillsammans med Tele Radio-systemen.
 

 

Back