Samkjøring av kraner med radiostyring

Produkter • Posted on juni 3, 2020 at 10:31 am

Når man skal løfte større eller tyngre last, trenger man ofte å samkjøre to kraner (eller flere) samtidig. Når kranene opererer simultant og samkjører kaller vi dette samkjøring.  Vanligvis bruker man kun én sender for å kontrollere alle kranene for å gjøre det enklest og mest ergonomisk, den kalles derfor en master sender.

Fra akkurat der kranføreren trenger å stå for å ha best oversikt, kan han/hun til enhver tid velge hvilken katt eller kran som skal styres.

For sikker styring under samkjøring, er kommunikasjonen mellom kraner obligatorisk i EU. Ved at mottakerutstyret samkjører med hverandre i alle bevegelser, vil dette definitivt øke sikkerhetsnivået på applikasjonen på grunn av uavbrutt kommunikasjon mellom mottakerne på kranene.

Vanligvis når en kran eller katt når frem til den første grensebryteren, vil den gå fra rask til sakte fart synkronisert med resten av systemet. Hvis den siste grensebryteren senere aktiveres, vil applikasjonen stanse umiddelbart. Derfor må begge kranene være synkroniserte sånn at lasten og operatøren ikke utsettes for unødvendig farlige situasjoner. Samkjøring kan også brukes på heiser i de tilfellene der man løfter mer enn den tillatte grensen for applikasjonen. Hvis man overskrider denne grensen, aktiveres grensebryteren.

Tele Radio Tiger-Lynx systemet for samkjøring samsvarer med den europeiske standarden EN15011: 2011-05, som spesifiserer at for løfteapplikasjoner med tandem funksjon må de være interkommuniserte i alle bevegelser.

 

 

Eksempler på vanlige applikasjoner

2 Traverskraner – 1/2/1+2 System

I dette systemet er det to sendere og to mottakere (en for hver kran). En av senderne er konfigurert som en master og den andre som en slave, det samme gjelder mottakerne.

Føreren kan velge kranen som skal kjøre individuelt, eller bruke mastersenderen for samkjøring av kranene, med andre ord, styre begge kranene samtidig. Når en av bryterne blir aktivert (for eksempel hastighets- eller sluttgrensebryter, eller ved å overbelaste heisene), vil den umiddelbart kommunisere til den andre mottakeren om å stoppe, noe som resulterer i at begge kranene stopper øyeblikkelig.

 

 

3 Traverskraner – 1/2/3; 1+2; 2+3 System

En annen situasjon som krever et avansert og interkommunisert system, er når vi legger til en tredje kran for samme applikasjon. Dette er nødvendig når lasten som skal håndteres er enda større i dimensjoner og/eller ved høyere vekt. Vanligvis brukt tandemløft av for eksempel vindmølleblader.

Hver kran krever standard radiostyring med en sender og en mottaker. Radiostyring nr. 2 (den sentrale posisjonen i bygningen) er konfigurert som master, siden det vil være den som alltid vil være i midtposisjon når samkjøringen blir brukt.

Føreren vil kunne velge ønsket kran for å kunne kjøre individuelt, men kan også bruke mastersenderen når som helst for å kunne samkjøre. Man kan også kjøre 1 + 2 (kran 1 + kran 2) eller 2 + 3 (kran 2 + kran 3). For å gjøre dette riktig og sikkert, er det nødvendig at slavesenderen til henholdsvis kran 1 og 3 har blitt logget ut. Det vil aldri være mulig styre en kran med to sendere samtidig. Dette på grunn av sikkerheten til Tele Radio Tiger radiostyring og det høye sikkerhetsnivået (SIL3 PLe-sertifisert).

 

Merknad for montører: når det gjelder montering av radiostyring, må det i begge tilfeller tas med i betraktningen at det må monteres et eksternt elektrisk panel for hver kran, inkludert potensialfrie reléer som vil motta grenseomkoblinger eller overbelastningssignaler fra kraninstallasjonen. Det anbefalte stedet for montering av det eksterne panelet vil være utenfor kontrollpanelet, for å unngå mulig støy og elektriske forstyrrelser.

 

Det samlede resultatet i kombinasjon med den avanserte teknologien er virkelig imponerende! En løsning som har vist seg å være robust og holdbar på hundrevis av fabrikker rundt om i verden, og etterspørselen i markedet øker hvert år.

Ønsker du å vite mer om denne løsningen?

Kontakt oss her.

Takk til Toronto Electric & CPC Pumps for bruk av bilder som viser samkjøring av kraner.

Back