"); Sterowanie radiowe Tele Radio a praca suwnic w tandemie | Tele Radio

Sterowanie radiowe Tele Radio a praca suwnic w tandemie

Blog • Posted on June 10, 2020 at 8:20 am

Przenoszenie i podnoszenie dużych materiałów i ciężkich ładunków może wymagać użycia dwóch (a nawet trzech lub czterech) suwnic sterowanych w tym samym czasie. Gdy suwnice pracują w tym trybie, mówi się, że pracują w „trybie tandemowym”.

Zwykle suwnice są sterowane za pomocą tego samego nadajnika, co ułatwia obsługę i zapewnia bardziej ergonomiczną pracę. Nadajnik ten pełni rolę nadajnika głównego, Master.
W dowolnym momencie i z dowolnego miejsca operator może wybrać wózek lub wciągnik, który potrzebny jest to danej operacji, zachowując przy tym lepsze pola widzenia i wymaganą bezpieczną odległość. 

Aby praca suwnic w trybie tandemowym odbywała się bez zakłóceń komunikacji między nimi, należy zachować bezpieczeństwo całego systemu. W tym celu systemy sterowania radiowego muszą być zgodne z wytycznymi UE.

Zazwyczaj, gdy wciągnik lub wózek dojdzie do pierwszego wyłącznika krańcowego, przejdzie z prędkości szybkiej do wolnej w synchronizacji z drugą suwnicą, a po uruchomieniu ostatniego wyłącznika krańcowego, aplikacja natychmiast się zatrzyma. Oba wciągniki muszą być zawsze zsynchronizowane, aby zapobiec upadkowi ładunku i zapewnić bezpieczeństwo operatorowi. Dzięki aktywacji wyłącznika krańcowego można również uniknąć przekroczenia limitu podnoszenia (w przypadku osiągnięcia limitu obciążenia podczas podnoszenia przez wciągnik).

System Tele Radio Tiger 2 – Lynx dla funkcji tandemowej jest zgodny z europejską normą EN15011: 2011-05, która określa, że ​​do podnoszenia w trybie tandemowym, aplikacja musi być zsynchronizowana we wszystkich ruchach.

Niektóre przykłady typowych zastosowań

2 suwnice w trybie 1/2/1+2

W tym trybie stosujemy dwa nadajniki i dwa odbiorniki (po jednym na każdą suwnicę). Jeden z nadajników jest skonfigurowany jako Master, a drugi jako Slave. To samo dotyczy odbiorników.

Użytkownik może wybrać pojedynczą, dowolną suwnicę, którą chce sterować, lub może wykorzystać nadajnik główny do pracy w trybie tandemowym, czyli do sterowania obydwoma suwnicami jednocześnie. Gdy którykolwiek z sygnałów zostanie aktywowany (na przykład przez wyłącznik krańcowy), natychmiast powiadomi to drugi odbiornik o zatrzymaniu, co spowoduje natychmiastowe zatrzymanie obu suwnic.

3 suwnice w trybie 1/2/3; 1+2; 2+3

Inną sytuacją, która wymaga zaawansowanego i wzajemnie skomunikowanego systemu, jest dodanie trzeciej suwnicy. Jest to konieczne, gdy obsługiwane ładunki mają jeszcze większe rozmiary i/lub większą wagę. Każda suwnica wymaga swojego standardowego wyposażenia z nadajnikiem i odbiornikiem. Suwnica nr 2 (centralne miejsce w budynku) jest zazwyczaj konfigurowana jako Master, ponieważ będzie najczęściej używana we wszystkich przypadkach w tandemie.

Użytkownik może wybrać pojedynczą dowolną suwnicę, ale może również w dowolnym momencie użyć nadajnika głównego Master do pracy w trybie tandemowym do sterowania suwnicami 1 + 2 (suwnica nr 1 + suwnica nr 2) lub 2 + 3 (suwnica nr 2 + suwnica nr 3). Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest, aby nadajniki podrzędnych suwnic 1 lub 3 odpowiednio się wylogowały. Wbudowane zabezpieczenia sterowania Tele Radio Tiger 2 nigdy nie pozwalają na sterowanie suwnicą za pomocą dwóch nadajników jednocześnie.

Uwaga dla instalatorów: W obu przypadkach przy montażu sprzętu należy wziąć pod uwagę konieczność zamontowania zewnętrznego panelu elektrycznego dla każdej suwnicy, w tym przekaźników bezpotencjałowych, które będą odbierać sygnały wyłączników krańcowych lub przeciążenia z suwnicy. Zalecany jest montaż panelu zewnętrznego poza panelem sterowania, by uniknąć ewentualnych szumów i zakłóceń elektrycznych. 

Ogólny wynik połączenia zaawansowanej technologi z zastosowanymi komponentami jest naprawdę imponujący. Rozwiązanie to sprawdziło się w setkach fabryk na całym świecie, a popyt na rynku rośnie każdego roku.

Szwedzka grupa Tele Radio działa na rynku  sterowania radiowego od ponad sześćdziesięciu lat. Różne systemy zostały niezależnie przetestowane i certyfikowane w celu spełnienia wymagań zgodnie z SIL3, PLd i CAT3.

Dziękujemy Toronto Electric & CPC Pumps za udostępnienie materiałów pokazujących pracę ich suwnic w tandemie z systemem Tele Radio. 

Back