KAUKO OHJAUS JA TANDEM NOSTURIT

Blog , Blog • Posted on July 7, 2020 at 11:19 am

Raskaiden tai suurten kuormien käsittely ja nostaminen vaatii joskus kahden tai jopa useamman nosturin tai laitteiston käyttöä ja ohjausta samanaikaisesti. Kun nosturit toimivat yhtäaikaisesti puhutaan n.s. “tandem-tilasta”. Yleensä nosturia ohjataan samalla kauko-ohjaimella joka silloin toimii pää- tai master lähettimenä. Tämä helpottaa nosturin käyttöä sekä lisää ergonomiaa.

Käyttäjä voi milloin tahansa valita halutun ohjattavan nosturin tai laitteen parhaasta paikasta ja hänellä on paras mahdollinen näkökenttä ja tarvittava turvallinen etäisyys.

Tandem-tilan turvallinen käyttäminen, ilman nostureiden välistä häirintää, on aina taattava. Tämän turvallisuustason varmistamiseksi langattomien käyttöjärjestelmien on täytettävä EU:n ohjeet ja määräykset. 

Yleensä, kun nosturi tai laite saapuu ensimmäiselle rajakytkimelle se hidastaa vauhtiaan synkronosoituneesti muihin sovelluksiin, ja kun viimeinen rajakytkin aktivoituu, sovellus pysähtyy välittömästi. Molemmat nosturit on aina oltava synkronoituja jotta kuorma jota nostetaan ei putoa eikä satu tapaturmia käyttäjälle. Tätä turvallisuustapaa voidaan myös soveltaa nostimeen, jos kuormaraja tulee vastaan. Aktivoimalla rajakytkin, nostoraja ei ylity.

Tele Radio Tiger Lynx järjestelmä tandem tilassa noudattaa Eurooppalaista standardia EN15011: 2011-05, joka määrittelee, että tandem-tila nostamisessa sovellukset on aina oltava yhteydessä toisiinsa.

Esimerkkejä yleisistä sovelluksista

2 EOT-nosturit – 1/2/1 + 2 -tila

Tässä tilassa on kaksi langatonta lähetintä ja kaksi vastaanotinta (yksi kutakin nosturia kohti). Yksi lähettimistä on konfiguroitu master-ohjaimeksi ja toinen slave-ohjaimeksi, sama pätee vastaanottimiin.

Käyttäjä voi valita nosturin, jota hän haluaa käyttää yksilöllisesti, tai master-ohjaimella käyttää nosturia tandem-tilassa voidakseen hallita molempia nostureita yhtä aikaa. Kun jokin signaaleista aktivoituu (esimerkiksi nopeusrajoitus/viimeinen rajakytkin tai nosturin ylikuormitus), se kommunikoi välittömästi toisen vastaanottimen kanssa, jolloin molemmat nosturit pysähtyvät välittömästi.

3 EOT-nosturia – 1/2/3; 1 + 2; 2 + 3 -tila

Toinen tilanne, joka vaatii korkealuokkaisen kommunikointijärjestelmän, on, kun lisätään kolmas nosturi sovellukseen. Tämä on tarpeellista kun kuormat on painavampia tai suurempia. Tuulimyllyn terien nostaminen on hyvä esimerkki. Jokainen nosturi vaatii vakiovarusteensa, lähettimen ja vastaanottimen. Laite nro 2 (keskeisin laite) on konfiguroitu päälaitteeksi, koska sitä käytetään kaikissa tandem-tiloissa.

Käyttäjä voi valita halutun nosturin, joka toimii yksilöllisesti, mutta voi myös käyttää päälähetintä milloin tahansa käyttääkseen tandem-tilaa; 1 + 2 (nosturi # 1 + nosturi # 2) tai 2 + 3 (nosturi # 2 + nosturi # 3). 2 + nosturi # 3). Jotta tämä toimisi oikein ja turvallisesti, on välttämätöntä, että nostureiden 1 ja 3 lähettimet ovat kirjautuneet ulos vastaavasti. Koskaan ei voi hallita samaa lähettimellä varustettua nosturia samanaikaisesti Tele Radio Tigerin kauko-ohjaimen sisäänrakennetun turvallisuuden ja korkean turvallisuustason ansiosta. 

Huomautus asentajalle: Molemmissa tapauksissa laitteiden asennuksessa on otettava huomioon, että jokaiselle nosturille on asennettava ulkoinen sähköinen paneeli. Tähän tulee sisältää potentiaalivapaat releet nosturin asennuksen rajakytkimen ja ylikuormitussignaalin vastaanottamiseen. Ulkoisen paneelin suositellaan sijoitettavan ohjauspaneelin ulkopuolelle, jotta vältytään mahdolliselta sähköisiltä häiriöiltä.

Kokonaisuus, mukaan lukien huippuluokkainen teknologia ja laadukkaat komponentit, on todella vaikuttava. Ratkaisu on osoittautunut kestäväksi sadoissa tehtaissa ympäri maailmaa ja kysyntä nousee joka vuosi.

Haluatko tietää enemmän ratkaisusta? Ota meihin yhteyttä.

Ruotsin Tele Radio -konserni on toiminut kauko-ohjain markkinoilla yli kuusikymmentä vuotta ja on langattoman kauko-ohjauksen edelläkävijä -turvallinen, älykäs, ja vankka. Eri järjestelmät on testattu riippumattomasti ja sertifioitu täyttämään SIL3, PLd ja CAT3 vaatimukset.

Kiitos Toronto Electric & CPC Pumpsille kuvasta jossa heidän nosturit toimivat tanden-tilassa Tele Radio järjestelmän avulla. 

Back