Hrvatski

Tandem način upravljanja s dvije ili više dizalica

Blog , Novosti • Posted on June 10, 2020 at 8:20 am

Rukovanje i dizanje velikih predmeta i teških tereta često zahtjeva istovremeno dizanje sa dvije dizalice(čak tri i četiri) ili kolica na način da se sinkronizirano kontroliraju. Takav način rada se naziva “tandem način “. Uobičajeno za takav način rada je da dizalice kontrolira isti predajnik za jednostavniju upotrebu i lakše rukovanje . Tada djeluje kao “master “ predajnik.

U bilo koje vrijeme operater može upravljati s bilo kojim kolicima ili dizalicom. I to sve iz najprikladnijeg sigurnog mjesta koje mu nudi najbolji pregled radne okoline.

Za sigurno upravljanje dizalicom u tandem načinu bez prekida i smetnji  u komunikaciji između dizalica, sigurnost sistema mora biti neprestano zagarantirana. Da bi osigurali takvu razinu sigurnosti svi bežični upravljački sistemi moraju zadovoljavati EU-naputke.

Kad jedna od dizalica ili kolica prijeđu prvi granični prekidač prilagođava brzinu i usporava sinkronizirajući se sa ostalima. Kad ista dođe do svoje krajnje sklopke radnja se zaustavlja. Sve dizalice ili kolica uključena u radnju moraju uvijek biti sinkronizirana. To je iznimno bitno zbog sigurnosti operatera i samog tereta. Ne smije doći do padanja i oštećivanja tereta ili nesreća u kojoj se ugrozi operater. Ova razina sigurnosti se mora primijeniti i na vitla u slučaju da se prekorači ograničenje opterećenja kod dizanja. Aktivacija krajnje sklopke ne znači da se prekoračila nosivost dizalice

Tele Radio Tiger-Lynx sistem za tandem funkciju zadovoljava Europski standard EN15011:2011-05, koji zahtjeva da za dizanje u tandem načinu rada sve radnje moraju biti sinkronizirane međusobno u svakoj kretnji.

Uobičajeni primjeri primjene

2 MOSNE DIZALICE – 1/2/1+2  Način

U ovoj primjeni postoje dva bežična predajnika i dva prijemnika-jedan za svaku dizalicu. Jedan od predajnika je namješten kao master a drugi kao slave. Isto vrijedi i za prijemnike.

Operater bira kojom će dizalicom upravljati individualno ali može preko master predajnika raditi i u tandem načinu rada. Kontrolirajući tako obje dizalice. Kad se bilo koji od signala upozorenja aktivira (signali preopterećenja ili graničnih sklopki), informacija se trenutno prenosi i na drugi predajnik što rezultira istovremenom zaustavljanju.

3 ELEKTRIČNE MOSNE DIZALICE – 1/2/3; 1+2; 2+3 Mode

Kad se u istoj tvornici ili hali doda još jedna dizalica, javlja se situacija koja zahtjeva napredan sistem upravljanja sa međusobnom unutarnjom  komunikacijom. To je potrebno kad su objekti kojima se manipulira teži i veći gabaritno. Situacija koja zahtjeva tandem način rada jest  podizanje lopatica rotora vjetroelektrane. Svaka dizalica zahtjeva standardnu opremu, prijemnik i predajnik. Pozicija 2 (centralno smještena dizalica) je master dizalica. Na to utječe činjenica da se ona najčešće koristi u tandem načinu rada

Korisnik može odabrati željenu dizalica za individualni rad i koristeći master predajnik u bilo koje vrijeme može raditi u tandem načinu rada. Kontrolirajući pritom ili dizalice 1 i 2  ili dizalice 2 i 3. Da bi se mogao osigurati siguran i pravilan rad treba da se slave predajnici dizalice 1 i 3 odjave prije. Zbog ugrađene visoke razine sigurnosti u Tele Radio Tiger sistemu i ne može se istovremeno s dva predajnika kontrolirati jedna dizalica.

Napomena za ljude koji ugrađuju sistem: U oba slučaja , što se tiče ugradnje opreme, treba voditi računa da je potrebno vanjsku električnu ploču za svaku dizalicu ugraditi. Uključujući bez potencijalne releje koji će primiti ili signale krajnjih sklopki ili signal prekoračenja nosivosti.  Preporučeno mjesto ugradnje je van upravljačkog ormara da se izbjegne mogući šum i električne smetnje.

Cjelokupni rezultat kombinacije napredne tehnologije i kvalitetnih komponenti je zaista impresivan. Robusno rješenje koje se dokazalo u stotinama tvornica oko svijeta na tržištu koje se širi svake godine.

Želite li znati više o ovom načinu rada i rješenju ? Kontaktirajte nas.

Švedska Tele Radio grupa posluje -sigurno, pametno i jako- na tržištu bežično upravljanih sistema  više od 60 godina. Različiti sistemi su individualno testirana i certificirani  da zadovoljavaju sve zahtjeve u skladu sa SIL3, PLd i CAT3 razinama sigurnosti.

Zahvaljujemo Toronto Electric i CPC Pump za ustupanje slika svojih dizalica u tandem načinu rada sa Tele Radio sistemima

Back