Nederlands

Het belang van notified bodies

Blog • Posted on juni 26, 2019 at 9:35 am

Het belang van een notified body

Wanneer het om veiligheid gaat, wordt vaak de term ‘notified body’ genoemd als onafhankelijke keuringsinstantie. Maar wat betekent de term nu eigenlijk en welke waarde kunnen we hier aan hechten?

Een Notified Body – ook wel NB of nobo genoemd – is hetzelfde als een aangemelde keuringsinstantie. Het gaat dan om een keurings- of testinstituut dat door de overheid is aangewezen om vast te stellen of producten voldoen aan de relevante (Europese) richtlijnen. In Nederland zijn het vooral de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Sociale Zaken en Werkgelegenheid die deze organisaties aanwijzen en aanmelden in Brussel. Enkele bekende instanties in Nederland zijn Kiwa, Dekra, Lloyd’s, Liftinstituut, TüV en KEMA. Daarnaast mogen Nederlandse bedrijven ook gebruik maken van NB’s in andere Europese landen.

In veel gevallen kunnen bedrijven zelf onderzoeken of hun producten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en op basis hiervan een CE markering aanbrengen. Maar bij producten met een verhoogd risico is het verplicht om een NB in te schakelen. Bijvoorbeeld wanneer het om medische of radio apparatuur of gaat componenten die in een gevaarlijke omgeving de veiligheid moeten waarborgen. Pas wanneer de fabrikant in het bezit is van een positieve beoordeling – de overeenstemmingsbeoordeling – van de NB, mag hij een CE markering aanbrengen.

Voor zowel fabrikanten áls gebruikers heeft de tussenkomst van een Notified Body een belangrijke meerwaarde omdat het nu eenmaal een onafhankelijke partij is die de kwaliteit van een product bevestigt. Tele Radio werkt voor haar producten dan ook bewust met Notified Bodies om zo de veiligheid te garanderen bij kritische toepassingen. Uiteraard kan Tele Radio het officiële certificaat als bewijs overhandigen; iets dat lang niet voor iedere aanbieder geldt.

Via www.machinerichtlijn.eu is een lijst in te zien van alle Europese Notified Bodies.

Back