Hrvatski

Informacije o kemijskim propisima donesenim od strane Europske Unije, REACH

Tele-Radio i Lysekil AB, mi razvijamo, proizvodimo i prodajemo sisteme radijske kontrole za industrijsku upotrebu. Održivost je princip kojim se vodimo. Od samog početka preuzimamo punu odgovornost za životni ciklus proizvoda, dizajnirajući rješenja koja minimaliziraju utjecaj na okoliš.

Pridržavamo se zakona kao što je kemijska regulativa Europske unije (EU), REACH (registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje kemikalija) koja je stupila na snagu 1. lipnja 2007. Popis kandidata u skladu s člankom 59. uredbe REACH objavljen je 28. listopada 2008. i redovito je mijenjan, posljednji put 14. lipnja 2023. REACH zahtjeva od Tele-Radio i Lysekil AB da obavijesti kupce te im pruži informacije ako proizvodi sadrže više od 0,1% (w/w) tvari koje izazivaju visoku zabrinutost (SVHC) s popisa kandidata.

Za pristup SVHC deklaraciji, kontaktirajte