Hrvatski

Tele Radio je ISO certificirana tvrtka

Tele Radio AB je certificiran prema ISO 9001 sustavu upravljanja kvalitetom i sustavom upravljanja okolišem ISO 14001. To znači da se možete pouzdati u naše kapacitete i znanje za obavljanje posla, da kontinuirano radimo kako bismo izbjegli ponavljanje pogrešaka, da koristimo komponente koje su ekološki prihvatljive i na najbolji mogući način, kako za poslovne putove tako i za transport, a sve u cilju očuvanja okoliša.

ISO9001

Najvažniji dijelovi certifikata ISO 9001 za sustave upravljanja su kvaliteta, odgovornost, resursi, razvoj proizvoda, kao i mjerenje, analiza i poboljšanje.
Preuzmite ISO 9001 certfikat

ISO9001 Tele Radio

ISO14001

ISO 14001 zahtijeva da preuzmemo odgovornost za sprječavanje zagađenja i da naša tvrtka preuzme punu odgovornost za poboljšavanje iz godine u godinu. U našem istraživanju i razvoju postavili smo jasan cilj da naši proizvodi zadovoljavaju standarde REACH i RoHS. REACH je regulacija Europske unije, usvojena radi poboljšanja zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od rizika koji mogu predstavljati kemikalije, a koja istodobno povećava konkurentnost kemijske industrije EU.

Preuzmite ISO 14001 certifikat

ISO14001 Tele Radio

Direktiva o ograničavanju opasnih tvari 2002/95 / EC, RoHs kratko, opisuje ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.