Predajnik s proporcionalnim tipkama za precizno upravljanje.

Novosti • Posted on July 6, 2020 at 10:42 am

Tele Radio ima široku ponudu kako ručnih predajnika s tipkama tako i joystick predajnika. Međutim postoji jedan model koji kombinira preciznost joystick predajnika s kompaktnošću i ergonomičnosti predajnika s tipkama. To je Tele Radio predajnik TIGER TG-T14 s 6 ili 8 proporcionalnih analognih tipki. Dubljim pritiskom na tipku veća je vrijednost izlaznog analognog signala. Zbog tog, otvara se mogućnost da aplikacijom koja se precizno upravljala samo joystickom , od sad upravlja sa ručnim predajnikom. Uz dodatak da povratna informacija može biti dobivena na ugrađenom LCD ekranu.

Prednosti koje ovi predajnici imaju, u usporedbi sa joystick predajnikom, su jednostavnost upotrebe i niža cijena

Uz uobičajene sigurnosne mjere TIGER sistema, ovaj predajnik također ima akcelerometar (mjerač ubrzanja) koji pruža još dodatnu sigurnosnu značajku.  U slučaju pada, predajnik može sam sebe isključiti. U početnom trenutku pada, događa se moment bestežinskog stanja kojeg detektira akcelerometar i na kojeg predajnik može ukoliko tako Vi želite reagirati na način da se isključi. Ove značajke dolaze u kombinaciji sa SIL3 certificiranom E-stop komandom.

Tele Radio ima redovna testiranja svojih proizvoda od strane drugih kompanija. Tipke su testirane na otpornost, funkcionalnost, ergonomičnost i mjeren im je životni vijek.

Rezultati testova za životni vijek su pokazali da se tipke mogu pritisnuti i preko 30 tisuća puta bez gubitka kvalitete. Nadalje, tipke na Tele Radio predajnicima su jednostavne za korištenje, a predajnici ugodni za držanje. 

Ako dođe do problema s radom jedne od proporcionalnih tipki, ne treba mijenjati cijeli predajnik. Problematična tipka se jednostavno zamijeni novom . Mnogi rezervni dijelovi su dostupni i mogu biti jednostavno zamijenjeni što dovodi do dugog životnog vijeka. Mogućnosti TIGER predajnika , s proporcionalnim ili običnim tipkama, su  veće nego ikad.

Želite li testirati naš analogni predajnik, Tiger sistem ili neki drugi Tele Radio sistem? Molimo kontaktirajte našu prodaju.

Back