"); W drodze do zrównoważonego rozwoju | Tele Radio

W drodze do zrównoważonego rozwoju

Blog • Posted on April 6, 2022 at 10:46 am

Raport o zrównoważonym rozwoju 2022

Grupa Allgon, wraz ze swoją spółką zależną Tele Radio, ma ważną misję tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy dla swoich klientów. Osiąga to dzięki unikalnym przemysłowym rozwiązaniom sterowania radiowego, które usprawniają zarówno produkcję, jak i logistykę. Ważnym aspektem jest stały rozwój, potrzebny do sprostania rosnącym wymaganiom w zakresie certyfikacji, ergonomii i łatwości użytkowania. Dążymy do tego, aby stać się globalnym liderem na rynku przemysłowego sterowania radiowego, co osiągamy poprzez dostarczanie najbezpieczniejszych i najbardziej niezawodnych rozwiązań.  

Celem niniejszego raportu o zrównoważonym rozwoju jest opisanie minionego roku z perspektywy zrównoważonego rozwoju.  


Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy świadomi, że wiele musimy zrobić, by zadbać o przyszłość świata. Z każdym krokiem, jaki podejmujemy w naszej działalności biznesowej, coraz bardziej koncentrujemy się na klimacie i ludziach. Zdrowa działalność gospodarcza oznacza dla nas społeczną odpowiedzialność biznesu, bezpieczne i trwałe produktu oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Chcemy zmniejszyć nasz ślad ekologiczny.

W trosce o ludzi

Tele Radio wytwarza produkty, które zapewniają bardziej wydajne i bezpieczniejsze środowisko pracy. Dbamy o dobro operatorów naszych sterowań radiowych. Poza tym, we wszystkich filiach Grupy Tele Radio działamy również na rzecz zapewnienia zdrowych warunków pracy. Zachęcamy do wzajemnego szacunku, dobrego zarządzania, odpowiedniego nadzoru, dobrych warunków pracy i zadowolenia z pracy. Nasi pracownicy czują się odpowiedzialni za swój wpływ na społeczeństwo i środowisko. Takie podejście jest zgodne ze szwedzką filozofią – filozofią kraju, w którym powstało Tele Radio i w którym znajduje się nasza główna siedziba. Od lat Szwecja znajduje się w czołówce państw o zrównoważonym rozwoju. 

W trosce o środowisko

Firma Tele Radio prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju. Jest to część naszej misji polegającej na wytwarzaniu i dostarczaniu produktów, które działają nawet w najbardziej  ekstremalnych warunkach. Okres eksploatacji naszych nadajników i odbiorników zmniejsza zapotrzebowanie na surowce i energię. Również w naszych procesach biznesowych staramy się minimalizować negatywny wpływ na środowisko poprzez zastosowanie opakowań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju, zielonej energii, bardziej wydajnego transportu i ograniczenie produkcji odpadów.   

Nasze przykładowe działania

Zielona przyszłość Rajdu Dakar

Tele Radio jest sponsorem Firemen Dakarteam, ponieważ ten zespół, jak i cały Rajd Dakar, odzwierciedlają wartości naszej marki: safe, smart, strong. Rajd Dakar daje początek wielu technologicznym innowacjom, tak jak to było od początku istnienia sportów samochodowych i motorowych. Z myślą o przyszłości, zespół i organizatorzy rajdu podejmują poważne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Począwszy od silnika spalinowego, poprzez napęd hybrydowy, do 2030 roku, kiedy to zespół weźmie udział w Rajdzie Dakar z ciężarówką całkowicie neutralną energetycznie. Obecne obozowisko, zasilane energią słoneczną, stanie się samowystarczalne do 2025 roku.

Pakowanie

Nie traktujemy już opakowań jako odpadu, lecz jako surowiec do tworzenia nowych produktów. Najlepiej, jeśli nasze opakowania składają się z jednego rodzaju materiału. Dlatego nasze nadajniki i odbiorniki są pakowane w niebielony karton pochodzący z recyklingu. Wyeliminowano także piankowe wyściółki stosowane do mocowania produktu w opakowaniu i zastąpiono je tym samym rodzajem tektury. W miarę możliwości usuwamy zbędne elementy. Jest to nasz wkład w zrównoważony rozwój. 

Ekologiczna taśma

Taśmy pakowe wykonane z PCW lub PP stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Plastik, który trafia do środowiska nie ulega rozkładowi, lecz powoli rozpada się na mikroplastik, który gromadzi się w wodzie, powietrzu i glebie. Tele Radio wykorzystuje do swoich przesyłek taśmę papierową z klejem z naturalnego kauczuku. Brązowa taśma nadaje się do recyklingu i doskonale wpisuje się w nasz cel, jakim jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

100% neutralności energetycznej

Tele Radio mobilizuje swoje spółki do zrównoważonej podejścia w swojej działalności. Przykładami może być praca zdalna, korzystanie z samochodów elektrycznych i wykorzystywanie energii wytwarzanej przez panele słoneczne. Nowy budynek Tele Radio Benelux jest wyposażony w 80 paneli słonecznych, które zaspokajają całkowite zapotrzebowanie na energię w tej lokalizacji. Podobne inicjatywy są rozwijane na całym świecie. 

Tele Radio współpracuje ze sprawdzonymi partnerami

Dbamy o naszych pracowników i środowisko.

W Tele Radio Benelux jesteśmy świadomi wkładu, jaki możemy wnieść w odpowiedzialną przedsiębiorczość. Lubimy tworzyć bezpieczne i zrównoważone środowisko pracy dla naszych pracowników i jesteśmy w stanie jeszcze bardziej zmniejszyć nasz ślad ekologiczny w produkcji i dostawie naszych produktów.

Na przykład w naszym budynku w Bleiswijk w Holandii mamy neutralny dla klimatu budynek dzięki 80 panelom słonecznym zamontowanym an dachu. Dobre, ergonomiczne warunki pracy zostały stworzone poprzez wybór najbardziej optymalnych mebli i sprzętu biurowego. Przy wyborze dostawców brany był pod uwagę zrównoważony rozwój.

Dlatego też firma PaSAV ICT została świadomie wybrana jako partner przy zakupie nowego sprzętu IT. Firma ta wnosi szczególny wkład w zrównoważony rozwój, inwestując część swoich dochodów ze sprzedaży swoich usług i produktów w B4Nature. Tele Radio i jego pracownicy pośrednio nabywają udziały w kolonii pszczół “Appelonia” od fundacji B4Nature.


Back