Veien videre er bærekraftig

Aktuelt • Posted on mars 23, 2022 at 10:46 am

Sustainability Report 2022

Allgon Group, med datterselskapet, Tele Radio, har det viktige oppdraget å skape et trygt og brukervennlig arbeidsmiljø for industrikunder. Dette oppnår vi gjennom våre unike, industrielle radiostyring som effektiviserer både produksjon og logistikk. Det er viktig for oss at vi hele tiden kan utvikle oss for å møte økende krav til sertifisering, ergonomi og brukervennlighet. Vi er fortsatt forpliktet til å bli en global markedsleder innen industriell radiostyring, noe vi oppnår ved å tilby de sikreste og mest pålitelige løsningene.

Formålet med denne bærekraftsrapporten er å beskrive året som har gått fra et bærekraftsperspektiv.


Veien videre er bærekraftig

Vi er klar over at vi må bidra til en bærekraftig fremtid for jorden. For
hvert skritt vi tar i vår daglige drift, fokuserer vi mer og mer på klimaet og
på mennesker. For oss betyr det å være bærekraftig at vi har et samfunnsansvar
for bedriften, trygge og bærekraftige produkter og å redusere vår miljøpåvirkning.
Vi ønsker å redusere vårt økologiske fotavtrykk.

Bærekraft for mennesker

Tele Radio lager produkter som gir et mer effektivt og tryggere
arbeidsmiljø. Vi dekker, med andre ord, også våre brukeres behov. I våre egne
selskaper jobber vi også for trygge og gode arbeidsforhold. Vi oppfordrer,
blant annet, til respekt for hverandre, god ledelse, tilstrekkelig tilsyn, gode
arbeidsforhold og arbeidsglede. Våre ansatte føler et ansvar for sin påvirkning
på samfunnet og miljøet. Tele Radio ble grunnlagt i Sverige, der vi har vårt
hovedkontor. Vi kaller det derfor vårt svenske DNA. I årevis har nemlig Sverige
vært på toppen av bærekraft.

Bærekraft for miljøet

Vårt firma har en bærekraftspolicy. En del av vår innsats er å produsere og levere produkter som fortsetter å fungere under de mest ekstreme forhold. Levetiden til våre sendere og mottakere reduserer nødvendige råmaterialer og energi. Vi har også en service- og supportavdeling som reparerer ødelagte sendere. Også i våre bedriftsprosesser er vi forpliktet til å minimere miljøpåvirkningen gjennom bærekraftig emballasje, grønn energi, mer effektiv transport og redusert avfallsproduksjon.

Eksempler på vår bærekraftige utvikling

 

en grønne fremtiden til Dakar

Tele Radio sponser Firemen Dakarteam fordi både teamet og Dakar Rally reflekterer våre merkeverdier «Safe, Smart, Strong» (sikkert, smart, sterk). Dakar Rally er en hotspot for teknologisk innovasjon, akkurat som det var fra begynnelsen av bil- og motorsporten. For en mer bærekraftig fremtid, tar teamet og rallyet store skritt mot bærekraft. Fra en forbrenningsmotor, via hybridkraft, vil teamet delta i Dakar-rallyet med en helt energinøytral lastebil innen år 2030. Den nåværende solcelledrevne leiren vil være
selvbærende innen år 2025.

 

 

Bærekraftig emballasje

Vi ser ikke lengre på emballasje som avfall, men faktisk som en ressurs for
nye produkter. For det meste består vår emballasje av én type materiale. Derfor
er våre sendere og mottakere pakket i resirkulert og ubleket papp. Også
skumpolstringen som brukes til å sikre produktet i emballasjen skal erstattes
med samme type papp. Vi utelater overflødige deler så mye som mulig. Dette er
vårt bidrag til bærekraft.

 

Miljøvennlig teip

Teip laget av PVC eller PP er en stor belastning på miljøet. Plast som
havner i naturen brytes ikke ned på vanlig måte, det brytes sakte ned til
mikroplast som samler seg i vann, luft og jord. Tele Radio bruker papirteip med
naturlig gummilim til sine forsendelser. Den brune teipen er egnet for
resirkulering og passer derfor perfekt til vårt mål om å redusere vår
påvirkning på miljøet.

 

100% energinøytral

Tele Radio stimulerer bærekraftig entreprenørskap i sine selskaper. Eksempler på dette er fjernjobbing, bruk av elbiler, grønn energi og bruk av energi generert av solcellepaneler. Det nye bygget til Tele Radio Benelux i Nederland (bildet over) er utstyrt med 80 solcellepaneler som dekker det totale energibehovet til dette bygget. Lignende initiativ utvikles over hele verden.

 

 

 

 

Tele Radio samarbeider med bærekraftige partnere

Vi tar vare på våre mennesker og miljøet

Hos Tele Radio i Benelux er de klar over bidraget vi kan gi til ansvarlig entreprenørskap. Vi liker å skape et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø for våre ansatte, og vi er i stand til å ytterligere redusere vårt økologiske fotavtrykk i produksjon og levering av produktene våre.

I bygningen til Tele Radio i Bleiswijk, Nederland, har vi for eksempel en klimanøytral husholdning takket være 80 solcellepaneler montert på taket. Gode, ergonomiske arbeidsforhold er skapt ved å velge den mest optimale kontorinnredningen og utstyret. Denne forpliktelsen til bærekraft ble tatt i betraktning ved valg av leverandører.

PaSAV IKT ble derfor bevisst valgt som partner ved innkjøp av det nye IT-utstyret. Denne IT-spesialisten gir et spesielt bidrag til bærekraft ved å investere en del av inntektene fra salget av sine tjenester og produkter i B4Nature. Tele Radio og dets ansatte kjøper indirekte en andel i biekolonien «Appelonia» fra stiftelsen B4Nature.

 

Back