Tele Radio er en ISO-sertifisert bedrift

Tele Radio AB er sertifisert i henhold til ISO 9001 kvalitetsstyringssystem og ISO 14001 miljøstyringssystem. Dette betyr at du kan stole på vår kunnskap og kapasitet i gjennomføringen av arbeidet vårt.

Vi jobber kontinuerlig for å unngå å gjøre feil.  Av Hensyn til miljøet bruker vi så miljøvennlige alternativer som mulig i vårt arbeid. I Jobbsammenheng streber vi etter å finne de beste fraktalternativer for å bevare miljøet best mulig.

ISO9001

De viktigste delene av ISO 9001-sertifisering for styringssystemer er kvalitet, ansvar, ressurser, produktutvikling så vel som måling, analyse og forbedring.
Last ned ISO9001-sertifikat

ISO9001 Tele Radio

ISO14001

ISO 14001 krever at vi påtar oss ansvar med å forhindre forurensning og at vår ledelse påtar seg fullt ansvar for å bli bedre år etter år.

I vår forskning og utvikling har vi satt oss mål at produktene våre oppfyller standardene til REACH og RoHS. REACH er en EU-forskrift, innført for å beskytte menneskers helse og miljøet mot risikoer som kjemikalier kan utgjøre. Samtidig som konkurransedyktigheten til EU-kjemikalieindustrien gjøres bedre.
Last ned ISO14001-sertifikat

ISO14001 Tele Radio

The Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC, med forkortelsen RoHs, beskriver begrensningene av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.