Tele Radio er en ISO-sertifisert bedrift

Tele Radio AB er sertifisert i henhold til ISO 9001 kvalitetsstyringssystem og ISO 14001 miljøstyringssystem. Dette betyr at du kan stole på vår kunnskap og kapasitet i gjennomføringen av arbeidet vårt, at vi jobber kontinuerlig for å unngå å gjøre samme feil flere ganger, at vi bruker så miljøvennlige komponenter som mulig, og at vi bruker de mest miljøvennlige alternativene tilgjengelig, både for forretningsreiser og til frakt av produkter.

ISO9001

De viktigste delene av ISO 9001-sertifisering for styringssystemer er kvalitet, ansvar, ressurser, produktutvikling så vel som måling, analyse og forbedring.
Last ned ISO9001-sertifikat

Tele-Radio-i-Lysekil-AB-Certificate-SE007699-V2-9k-2023

ISO14001

ISO 14001 krever at vi påtar oss ansvar med å forhindre forurensning og at vår ledelse påtar seg fullt ansvar for å bli bedre år etter år. I vår forskning og utvikling har vi satt oss mål at produktene våre oppfyller standardene til REACH og RoHS. REACH er en EU-forskrift, innført for å beskytte menneskers helse og miljøet mot de risikoene som kjemikalier kan utgjøre, samtidig gjøres konkurransedyktigheten til EU-kjemikalieindustrien bedre.
Last ned ISO14001-sertifikat

Tele-Radio-i-Lysekil-AB-Certificate-SE007700-V2-14k-2023-2