Tele Radio er en ISO-certificeret virksomhed

Tele Radio AB er certificeret i henhold til ISO 9001 kvalitetsledelsessystem og ISO 14001 miljøledelsessystem. Dette betyder, at du kan stole på vores evner og kapacitet til at gennemføre vores arbejde, at vi kontinuerligt arbejder for at undgå at gentage fejl, at vi bruger så miljøvenlige komponenter som muligt, og at vi bruger de bedst mulige transportmetoder – både til forretningsrejser og til fragt for miljøets skyld.

ISO9001

De vigtigste dele af ISO 9001-certificering af ledelsessystemer er kvalitet, ansvarlighed, ressourcer, produktudvikling såvel som måling, analyse og forbedring.

Tele-Radio-i-Lysekil-AB-Certificate-SE007699-V2-9k-2023

ISO14001

ISO 14001 kræver, at vi tager ansvar for at forhindre forurening, og at vores ledelse påtager sig fuldt ansvar for at blive bedre år efter år. I vores forskning og udvikling har vi sat os et mål om, at vores produkter opfylder standarderne til REACH og RoHS. REACH er en EU-forskrift, indført for at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalierne kan udgøre og samtidig forbedre EU’s kemikalieindustris konkurrencedygtighed.

Tele-Radio-i-Lysekil-AB-Certificate-SE007700-V2-14k-2023-2