Miksi kauko-ohjaus?

Kätevä mutta myös turvallinen

Langaton kaukosäädin on turvallisuuden ja mukavuuden kannalta keskeinen järjestelmä työkoneen ohjaamiseksi. Yksi sen ilmeisistä eduista on se, ettei käyttäjän tarvitse kävellä edestakaisin koneen ja ohjauspaikan välillä. Näin työkonetta voi ohjata haluamastaan sijainnista kaapelien rajoitteiden sijaan. Langaton kauko-ohjain ei myöskään ole tielläsi samalla tavoin, kuin kaapelijärjestelmä olisi. Kaapeli heikentää työtä ja aiheuttaa turvallisuus- ja kompastumisvaaran. Se on myös altis korroosiolle ja muille vaurioille. Työpäivän keskelle osuva kaapelin korjaus voi olla kallista ja aikaa vievää, puhumattakaan siitä, tapahtuuko se normaalin työajan ulkopuolella. Tuotantotilan kustannukset on syytä ottaa myös huomioon, mitkä monissa tapauksissa saattavat olla paljon enemmän kuin korjauskustannukset.

crane operator using Tele Radio remote

Toiminnallista vapautta ja mielenrauhaa

Langattomalla kauko-ohjaimella saat täydellisen liikkumavapauden puristimen, puunleikkuukoneen, korkeapainepumpun tai nostolaitteiston käytössä koska hätäpysäytys on aina ulottuvilla. Langaton kaukosäädin vähentää merkittävästi työpaikalla syntyviä riskejä. Tele Radio asettaa monia turvaominaisuuksia. Varmistamme korkeimpien teollisuusstandardien avulla sen, että järjestelmämme toimii myös kovimmissa olosuhteissa. Järjestelmät, joilla on korkeimmat turvallisuusvaatimukset, on sertifioitu SIL3:lle, PLd:lle tai PLe:lle. Näissä järjestelmissä on turvareleitä, jotka toimivat samanaikaisesti varmistaaksesi, että pidät koneesi hallinnan aina turvallisella tasolla.

Towing a car with radop remote control from Tele Radio

Kuinka kauko-ohjain on todella turvallisempi kuin kaapeliohjaimet

Jokainen kone ja siihen liittyvä toiminta aiheuttaa virheellisen käytön riskin. Langattomalla kaukosäätimellä on kuitenkin runsaasti etuja perinteiseen kaapeliratkaisuun verrattuna. Edellä mainittujen etujen lisäksi järjestelmissämme on erilaiset turvaominaisuudet, kuten esimerkiksi säädettävä “donitsi” -alue. Lähettimeen voidaan asettaa erityinen työalue, johon toiminta saa ulottua. Esimerkiksi ei koneen välittömässä läheisyydessä – missä se on vaarallista – mutta ei liian kaukana, jos käyttäjällä ei ole riittävää näkyvyyttä. Langallisen ratkaisun avulla tällainen toiminto on vaikeaa, ellei mahdotonta saavuttaa.
Lähettimemme käyttävät ainutlaatuista avainkoodia, joka lähetetään omalla ohjelmistollaan. Tämä estää sen, ettei laitetta ohjata luvattomalla lähettimellä tai että signaali pääsisi keskeytymään. Itse käynnistysproseduuri voidaan varmistaa pin-koodilla ja / tai läheisyys-ilmaisulla.

Testaus ja sertifiointi

95 prosentissa tapauksista koneiden ja komponenttien toimittajat suorittavat itse pakollisten turvamerkintöjen ja ilmoitusten tarkastukset. Mutta missä määrin valmistaja on tosiasiallisesti suorittanut testit ja analyysit vaatimusten mukaisesti, jää loppukäyttäjälle usein epäselväksi.
Tele Radio on tietoinen siitä, että sen lähettimiä ja vastaanottimia käytetään kriittisissä paikoissa. Korkeimman turvallisuustason takaamiseksi riippumaton tarkastuslaitos tarkastaa tuotteet itsenäisesti. Tarvittavat todistukset ovat aina saatavilla. Käyttäjän pitää voida olla 100% varma Tele Radion tuotteiden turvallisuudesta.