Turvallinen ja kustannustehokas siltojen operointi kauko-ohjaimella

Blog , Blog • Posted on May 7, 2020 at 10:18 am

Sertifioitu hätäpysäytys tekee langattomista kauko-ohjaimesta täydellisen Pilz-sovellukseen

Vianenissa sijaitseva Pilz on yksi Pilz emoyhtiön neljästäkymmenestä tytäryhtiöstä. He luovat kansainvälisesti kokonaisvaltaisia (turvallisia) automaatioratkaisuja. Yrityksen kokeneet insinöörit ottavat huomioon sovelluksen kaikki mahdolliset komponentit kehittäessään ratkaisuja. Esimerkiksi sensorit, anturit, ohjelmistot, käyttöympäristö, diagnostisointi ja visualisointi.

Testcomputer met Tele Radio testzenderTurvallisuus avainasemassa

Pilz:in turvalliset ratkaisut löytyy monesta eri sovelluksesta, esimerkiksi silta- ja lukkorakenteista, teollisuudesta, ruokatuotannosta, lääketeollisuudesta ja rautateistä. Yhtiö ratkoo taidokkaasti turvallisuustoimintojen automaatio-haasteet lainsäädäntöä ja määräyksiä noudattaen. Innovatiivisen työporukan ansiosta yritys on kehittänyt monta sovellusta, mukaan lukien sertifioidun toiminta-ohjelmiston silloille.

Sillan operointi kauko-ohjauksen avulla

Vuonna 2017 eräs asiakas pyysi Pilziä kehittämään standardisoidun ohjausjärjestelmän joka soveltuu erityyppisten siltojen operoimiseen, sisältäen ohjelmistot ja dokumentoinnin.

Ajatuksena oli yksinkertaistaa ylläpitoa yleis-kauko-ohjaimen avulla. Tämä johtaisi kustannustehokkuuteen ja siihen että työntekijät tarvitsisivat vain tutustua yhden tyyppiseen ohjaimeen, joka helpottaisi eri silloilla työskentelemistä.

Yksi vaatimuksista oli paikallinen langaton kauko-ohjaus silloille. Tähän sisältyy sekä sillan avaaminen ja sulkeminen että turvallisen liikenteen hallitseminen eri esteiden, signaalien ja merkkivalojen kautta.

Testruimte schakelkastTele Radio tarjoaa radio-ohjattavan järjestelmän

Tele Radio, joka Pilzkin tapaan, tavoittaa aina parhainta mahdollista laatua on alusta asti miettinyt parasta ratkaisua. He toimittivat heti kauko-ohjaimen joka täyttää tarvittavat vaatimukset muun muassa sertifikaatin, kestävyyden ja ergonomian suhteen.

Järjestelmä testattiin ensin Pilzin testiympäristössä jossa optimoitiin sillan toiminnot. Näiden olosuhteiden alla arvioitiin kauko-ohjaimen käytettävyys ja tutkittiin miten ohjain parhaiten kommunikoi Pilzin PLC:n kanssa.

Lopullinen ratkaisu

Päädyttiin lopulta kauko-ohjaimeen joka on kestävä ja käytännöllinen eri toimintaympäristöissä. Radiosignaalin kantavuus on säädettävissä ja kauko-ohjaimella on hätä-seis-(SIL3/PLe) ja virheilmoitustoiminto. Painikkeiden viereiset LED:it ohjaavat käyttäjää siltaa avatessa ja sulkiessa. Ergonominen ja äärimmäinen turvallisuus.

Back