Sertifisert stoppfunksjon gjør radiostyringen sømløs til Pilz sine applikasjoner

Kundehistorier • Posted on oktober 14, 2019 at 7:53 am

Selskapet Pilz i Vianen er et av de førti datterselskapene til det tyske hovedselskapet med samme navn. Som en internasjonal totalleverandør innen sikker automasjonsteknologi, skaper Pilz komplette løsninger. Selskapets erfarne ingeniører er nøye med å integrere til den spesifikke applikasjonen og vurderer alle mulige komponenter; fra sensorer og betjening til aktuatorer, supplert med programvareverktøy, diagnose- og visualiseringssystemer.

Testcomputer met Tele Radio testzender Sikkerhet som kjernekompetanse

På grunn av deres fokus på sikkerhet, kan man finne Pilz sine løsninger i et bredt spekter av applikasjoner. I infrastruktur (broer og låser) og industri, for eksempel, så vel som mat, farmasi og jernbane. Selskapet løser automatiseringsproblemer og er dyktige til å realisere sikkerhetsfunksjoner i samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter. Dessuten er de entusiastiske ansatte svært innovative, noe som blant annet førte til utvikling av sertifisert driftsprogramvare for broobjekter.

Radiostyrte brooperasjoner

I 2017 ba en kunde Pilz om å utvikle et standard kontrollsystem – inkludert programvare og dokumentasjon – egnet for drift av alle typer broer i provinsen. Den underliggende tanken var at en universell fjernkontroll med en standard kontrollløsning og programvare ville forenkle vedlikehold, noe som vil resultere i lavere kostnader. Dessuten trenger ansatte bare å gjøre seg kjent med én kontrollmodus, noe som vil gjøre det lettere å distribuere dem på forskjellige steder.

Et av kravene i spesifikasjonene var en radiostyring for lokal kontroll av broer. Dette inkluderer ikke bare å åpne og stenge broen, men også trygt kontrollere trafikken gjennom trafikk- og fraktsignaler, og mekaniske sperrer.

Tele Radio leverer radiostyring

Testruimte schakelkastTele Radio, som – i likhet med Pilz – alltid går for maksimal kvalitet, har også tenkt på den beste løsningen helt fra starten. Dette ga umiddelbart en sender som overholder kravene til blant annet sertifisering, robusthet og ergonomi.

Radiostyringssystemet ble først testet i et spesielt testmiljø på Pilz, hvor brokontrollen ble satt opp for å simulere den maksimale konfigurasjonen mulig. Dette inkluderte 24 landbaserte trafikkskilt, 18 mekaniske sperrer, 4 brodekker og 8 skipsskilt. I dette kritiske miljøet ble fjernkontrollen evaluert for brukbarhet og det ble vurdert hvordan den best kunne kommunisere med Pilz’s PLC.

Sluttløsningen

Radiostyringen som til slutt ble valgt, er robust for den mest praktiske bruken på alle stedene. Området til radiosignalet er konfigurerbart og senderen har en sertifisert stoppknapp (SIL3 / PLe) og feilindikering. Lysdiodene langs knappene fører automatisk brukeren gjennom riktig trinnrekkefølge når du åpner eller lukker broen. Ergonomisk og maksimal sikkerhet.

 

Back