ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Uncategorized @tr • Posted on Mayıs 6, 2021 at 1:55 pm

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Kalite Politikamız

Politikamız, güvenilirliğin ve güvenliğin kilit faktör olduğu yerlerde sahada kablosuz ekipman teknolojisi ile kontrolü ve makine iletişimini sağlayacak çözümler üretirken , paydaşlarına önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olmaktır. 

 Hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Geniş ürün gamımız sayesinde küçük vericilerden büyük joysticklere kadar çok çeşitli ürün seçeneklerimizin ve hizmetlerimizin müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmeyi taahhüt ederiz. 

 Müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.

Yasal yükümlülüklerin ve uygulanabilir şartların yerine getirildiği, tüm çalışanların, taşeronların ve tedarikçilerin bu şartlara uyarken aynı zamanda uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, güçlü ve sürdürülebilir bir iş sağlığı, güvenliği kültürü oluşturmaktır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 Çalışanlarını, taşeronlarını, tedarikçilerini ve müşterilerini iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili konulara danışma ve katılım faaliyetleri ile dahil ederek, sürekli gelişim için faaliyetlerindeki tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmayı sağlamaktır. 

 İş Sağlığı ve Güvenliği planının ve hedeflerinin geliştirilmesi, uygulanması ve ilgililerine etkili ve tutarlı şekilde iletilmesi için kaynaklarının kullanılmasını sağlamaktadır. 

 İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanacağını, İSG hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlanacağını, yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirileceğini, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerinin azaltılacağını, İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirileceğini taahhüt etmektedir.

Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikamız

 Faaliyetlerimizi sürdürürken, zararlı kimyasalları ve elementleri ürünlerimizde sınırlandırarak müşterilerimizi ve çevreyi korumak ve doğal kaynak tüketimini azaltarak sürdürülebilir çevreye katkı sağlamaktır. 

 Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkları öncelikli olarak kaynağında azaltılmak ve ayrıştırmak, mümkün olmadığı durumlarda geri dönüşüme kazandırmak ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamaktır. Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikamız

 Kuruluşun; yapısı, ölçeği ve faaliyetleri, ürünleri ve hizmetlerinin çevresel etkileri dahil, kuruluşun amaç ve bağlamı ile uygun olduğunu, Çevre amaçlarının belirlenmesi için bir çerçeve sağladığını, Kirliliğin önlenmesi ve kuruluşun bağlamına uygun diğer belirli taahhüt/taahhütler dahil, çevrenin korunmasını, Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini, Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmektedir.

Back