Hvorfor er radiostyring mer sikkert?

Praktisk, men også sikkert

Radiostyring, også kalt fjernstyring, er et praktisk sikkerhetssystem for å styre et maskineri. Den mest åpenbare fordelen er først og fremst at du ikke trenger å gå frem og tilbake til maskinen for å betjene den. Med andre ord, kan brukerne jobbe fra nøyaktig der de trenger å være, i stedet for begrensningene som et kontrollpanel eller en kablet kontroll medfører.

Radiostyringen er heller ikke i veien for brukeren, noe et kablet system kan være. Kabelen er både hemmende for arbeidet og en sikkerhetsfare. For eksempel gir den økt snublefare og er ofte utsatt for skade og korrosjon. Det kan være både kostbart og tidkrevende å få en kablet fjernkontroll reparert midt i arbeidsdagen, for ikke å nevne om det skulle skje utenfor vanlig kontortid! Kostnaden ved driftsstans i produksjonen skal også tas hensyn til, som i mange tilfeller kan være mye mer enn reparasjonskostnadene.

Frihet ved drift av maskiner

Radiostyring gir deg fullstendig bevegelsesfrihet når en kran, presse, flishugger, høyttrykkpumpe, kran eller vinsj skal betjenes. Samtidig har man alltid vissheten om at stoppknappen er innenfor rekkevidde. Derfor bidrar radiostyringen også til med å begrense risikoene på arbeidsplassen betydelig. Tele Radio gir deg mange sikkerhetsfunksjoner akkurat der du trenger det. Vi sørger for at systemene våre overholder de høyeste industristandardene for at alt skal fungere under de mest krevende forhold. Systemene med de høyeste sikkerhetskravene er sertifisert til SIL3, PLd eller PLe. På disse systemene er det sikkerhetsreleer som jobber i tandem for at du skal kunne beholde kontroll over maskinen din selv med et visst nivå av funksjonsfeil.

Taue en bil med radiofjernkontroll fra Tele Radio

Hvorfor radiostyring er mer sikkert enn kabelkontroller

Ingenting er sikkert om man bruker det feil, men ved riktig bruk har radiostyring derimot mange fordeler fremfor tradisjonelle kabelkontroller. I tillegg til fordelene nevnt over, har også systemene våre flere sikkerhetsfunksjoner, for eksempel justerbart arbeidsområde. Den starter bare opp eller fungerer i en gitt avstand/nærhet fra maskineriet. Dette gir en ekstra sikkerhet til arbeidet, først og fremst ved at den ikke kan brukes i umiddelbar nærhet av maskinen der det er farlig, men heller ikke for langt unna, der brukeren ikke har nok sikt. Med kablet løsning er det vanskelig å oppnå en slik funksjon, og i de fleste tilfeller ikke mulig.
For å unngå at en maskin styres av en uautorisert sender eller at signalet avbrytes, benytter senderne våre også en unik nøkkel som sendes via programvaren. Selve oppstartprosedyren kan sikres med en PIN-kode og/eller avstandsdeteksjon.

Uavhengig testing og sertifisering

I 95 % av tilfellene utfører leverandører av maskiner og komponenter selv inspeksjonene for de obligatoriske sikkerhetsmerkingene og erklæringene. Men det er fortsatt uklart for sluttbrukeren i hvilken grad produsenten faktisk har utført testene og analysene i samsvar med kravene.
Tele Radio er veldig klar over det faktum at deres sendere og mottakere brukes på viktige steder. For å garantere det høyeste nivået av sikkerhet, inspiseres derfor produktene uavhengig av et anerkjent kontrollorgan. Sertifikatene kan alltid vises hvis du ber om dem. Som sluttbruker skal du være 100 % sikker på at Tele Radios produkter er sikre! Les mer om viktigheten av et kontrollorgan her.