Hvorfor er radiostyring bedre?

Praktisk, men også sikkert

En trådløs fjernkontroll, også kalt radiostyring, er et praktisk sikkerhetssystem for å styre et maskineri. Den mest åpenbare fordelen er at du ikke trenger å gå frem og tilbake til maskinen for å betjene den. Med andre ord, kan brukerne jobbe fra nøyaktig der de trenger å være, i stedet for begrensningene som et kontrollpanel eller en tilkoblet kontroll medfører. Radiostyring er heller ikke i veien for brukeren, noe et kablet system kan være. Kabelen er både hemmende for arbeidet og en sikkerhetsfare. Den utgjør for eksempel økt snublefare og er ofte utsatt for skade og korrosjon. Det kan være både kostbart og tidkrevende å få en kablet fjernkontroll reparert midt i arbeidsdagen, for ikke å nevne om det skulle skje utenfor vanlig kontortid! Kostnaden ved driftsstans i produksjonen skal også tas hensyn til, som i mange tilfeller kan være mye mer enn reparasjonskostnadene.

kranfører med fjernkontroll fra Tele Radio

Frihet ved drift av maskiner

Radiostyring gir deg fullstendig bevegelsesfrihet når en kran, presse, flishugger, høyttrykkspumpe eller løfte- og vinsjinstallasjon skal betjenes. Samtidig har man alltid vissheten om at nødstopp alltid er innenfor rekkevidde. Radiostyringen bidrar derfor også betydelig til å begrense risikoene på arbeidsplassen. Tele Radio gir deg mange sikkerhetsfunksjoner, akkurat der du trenger det. Vi sørger for at systemene våre overholder de høyeste industristandardene for at alt skal fungere under de mest krevende forhold. Systemer med de høyeste sikkerhetskravene er sertifisert for SIL3, PLd eller PLe. For disse systemene finnes det sikkerhetsreleer som jobber i tandem for at du skal kunne beholde kontroll over maskinen din selv med et visst nivå av funksjonsfeil.

Taue en bil med radiofjernkontroll fra Tele Radio

Hvorfor radiostyring faktisk er tryggere enn kabelkontroller

Hver maskin og dens drift blir usikker ved feil bruk. Ved riktig bruk har radiostyring derimot mange fordeler fremfor tradisjonelle kabelkontroller. I tillegg til de andre fordelene, har systemene våre også forskjellige sikkerhetsfunksjoner som justerbar rekkevidde. Det gir et spesifikt arbeidsområde som kan settes opp for senderen der jobben skal utføres. Dette gir en ekstra sikkerhet til arbeidet, for eksempel ved at den ikke kan brukes i umiddelbar nærhet av maskinen der det er farlig, men heller ikke for langt unna, der brukeren ikke har nok sikt. Med kablet løsning er det vanskelig å oppnå en slik funksjon, og i de fleste tilfeller ikke mulig.
For å unngå at en maskin styres av en uautorisert sender eller at signalet avbrytes, benytter senderne våre også en unik nøkkel som sendes via programvaren. Selve oppstartprosedyren kan sikres med en PIN-kode og/eller avstandsdeteksjon.

 

Uavhengig testing og sertifisering

I 95 % av tilfellene utfører leverandører av maskiner og komponenter selv inspeksjonene for de obligatoriske sikkerhetsmerkingene og erklæringene. Men det er fortsatt uklart for sluttbrukeren i hvilken grad produsenten faktisk har utført testene og analysene i samsvar med kravene.
Tele Radio er veldig klar over det faktum at deres sendere og mottakere brukes på viktige steder. For å garantere det høyeste nivået av sikkerhet, inspiseres derfor produktene uavhengig av et anerkjent kontrollorgan. Sertifikatene kan alltid vises hvis du ber om dem. Som sluttbruker skal du være 100 % sikker på at Tele Radios produkter er sikre! Les mer om viktigheten av et kontrollorgan her.