"); Tele Radio kładzie jeszcze większy nacisk na zrównoważony rozwój | Tele Radio

Tele Radio kładzie jeszcze większy nacisk na zrównoważony rozwój

Blog • Posted on May 24, 2023 at 6:55 am

Allgon Group, spółka holdingowa Tele Radio, opublikowała niedawno nowy roczny raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, pokazujący pracę nad zmniejszeniem wpływu na środowisko i promowanie odpowiedzialności społecznej u wszystkich spółek zależnych działających w branży zdalnego sterowania do zastosowań przemysłowych i mobilnych.

Jesteśmy przekonani, że przez zrównoważony rozwój tworzy się lepszą, zdrowszą i stabilniejszą przyszłość zarówno dla ludzi, jak i planety – mówi Amanda Romlin, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Allgon. – Grupa podjęła ważne kroki w kierunku zminimalizowania oddziaływania na środowisko. Obliczyliśmy emisje  z Grupy zgodnie z protokołem Green House Gas Protocol, aby głębiej zrozumieć jak duży jest nasz wpływ – kontynuuje Amanda. Jest to szczególnie ważne w branżach, w których użytkownik końcowy, ergonomia i bezpieczniejsze środowisko pracy są priorytetem dla funkcjonowania firmy.

Wszystkie marki Allgon działają na kilku międzynarodowych rynkach i kontynentach, co napędza potrzebę zintegrowanego i obejmującego całą Grupę podejścia i przepisów dotyczących tych krytycznych kwestii.

Back