Tele Radio styrker fokuset på bærekraft

Aktuelt • Posted on mai 26, 2023 at 10:21 am

Tele Radios holdingselskap, Allgon Group, publiserte nylig sin årlige bærekraftsrapport som viser et sterkt fokus på bærekraft, kontinuerlig innsats for å redusere deres miljøpåvirkning og fremme sosialt ansvar for alle underliggende selskaper som er aktive innen industriell og mobil radiostyring.

«Vi er overbevist om at bærekraftig tenkning og handling skaper en bedre, sunnere og mer robust fremtid for både mennesker og planeten,» sier Amanda Romlin, Sustainability Manager i Allgon. «Konsernet har tatt viktige skritt for å minimere miljøpåvirkningene. Vi har beregnet utslippene fra konsernet i henhold til Green House Gas Protocol, for å få en dypere forståelse av vår påvirkning, fortsetter Amanda. Dette er spesielt viktig for bransjer der sluttbruker, ergonomi og et tryggere arbeidsmiljø er en prioritet for at virksomheten skal fungere.

Alle Allgon-selskapene opererer i flere internasjonale markeder og kontinenter, noe som driver behovet for en integrert og konsernomfattende tilnærming og regelverk for disse kritiske problemene.

Back