Tele Radio utvider og åpner nå et nytt datterselskap i Russland

Posted on september 16, 2019 at 1:05 pm

Tele Radios globale rekkevidde og det store distribusjonsnettverket til egne datterselskaper og partnere styrkes nå ytterligere ved etableringen av et datterselskap i Russland. Det russiske markedet for industriell radiokontroll anses å ha et stort utviklingspotensial der selskapets innovative løsninger kombinert med lokal tilstedeværelse skaper store muligheter.

 

Tele Radio opererer globalt og leverer industriell radiostyring til kunder i det industrielle-, mobile- og gruvedriftmarkedet, alle med høye krav til funksjonalitet og sikkerhet. Russisk økonomi er sterkt preget av industri, inkludert maskinproduksjon, gruver og skogbruk. Industriproduksjonens andel av BNP i 2018 var omtrent 32 prosent, tilsvarende 528 milliarder dollar. Tele Radio mener at det russiske markedet har et godt vekstpotensiale, delvis på grunn av kontinuerlig økonomisk vekst, men også etter hvert som kundene blir mer ønsker å øke effektiviteten i bransjen. noe som bidrar til god etterspørsel etter radiostyring.

Virksomheten i Russland inkluderer CIS-landene * og vil bli ledet av Karl Norman. Han har en solid erfaring innen det russiske markedet hvor han har jobbet og bodd i over 15 år.

Karl Norman, CEO i Tele Radio Russia / CIS:

«Jeg er veldig stolt over å ha fått æren av å starte opp og lede Tele Radios virksomhet i Russland og CIS-landene. Med Tele Radios innovative løsninger ser vi et godt potensial i å være en av de drivende aktørene i utviklingen av industriell radiostyring. Vi har allerede etablert partnerskap med flere aktører i heismarkedet og målet vårt er å være et ledende selskap innen premiumsegmentet for radiostyring i det russiske markedet innen utgangen av 2020.»

Etableringen i Russland er enda et godt eksempel på Tele Radios vellykkede modell for langsiktig ekspansjon til nye markeder. Russland er geografisk verdens største land rikt på naturressurser og en utbredt næring.

Tele Radio CEO, Ola Samelius:

«Vi tror at disse faktorene gir et stort potensiale for våre industrielle radiostyringer i landet. Under ledelse av Karl Norman, som har solid erfaring og kunnskap om det russiske markedet, har vi ambisjoner om å innta en sterk posisjon i dette store markedet.» 

Denne måneden etablerte Tele Radio også et nytt datterselskap i Brasil, som skal være selskapets første i Latin-Amerika. Tele Radio Brazil forventes å være i full drift i slutten av september 2019. Med det nye russiske selskapet med base i Moskva, har Tele Radio nå datterselskaper i 17 land.

(* Land i tidligere Sovjetunionen)

Back