Tele Radio startar dotterbolag i Ryssland | Tele Radio

Tele Radio expanderar genom att starta ett nytt dotterbolag i Ryssland

Blog • Posted on september 16, 2019 at 1:05 e m

Tele Radios globala räckvidd och stora distributionsnätverk av egna dotterbolag och partners förstärks ytterligare genom etableringen av ett dotterbolag i Ryssland. Den ryska marknaden för industriell radiostyrning bedöms ha stor utvecklingspotential där företagets innovativa lösningar i kombination med lokal närvaro skapar stora möjligheter.

 

Tele Radio är ett globalt företag och levererar industriell radiostyrning till kunder på industri-, mobil- och gruvmarknaden, allt med höga krav på funktionalitet och säkerhet. Den ryska ekonomin kännetecknas starkt av industrin, inklusive maskintillverkning, gruvor och skogsbruk. Industriproduktionens andel av BNP 2018 var cirka 32 procent, motsvarande 528 miljarder USD. Tele Radio tror att den ryska marknaden har god tillväxtpotential, delvis på grund av fortsatt ekonomisk tillväxt, men också när kunderna blir mer lösningsorienterade genom att öka effektiviteten i branschen vilket bidrar till god efterfrågan på radiostyrning. 

Verksamheten i Ryssland inkluderar CIS-länderna * och kommer att ledas av Karl Norman. Han har en gedigen erfarenhet av den ryska marknaden där han har arbetat och bott i över 15 år. 

Karl Norman, VD för Tele Radio Ryssland / CIS: 

”Jag är mycket stolt över att ha fått förtroendet att starta upp och leda Tele Radios verksamhet i Ryssland och CIS-länderna. Med Tele Radios innovativa lösningar ser vi god potential i att vara en av de drivande aktörerna i utvecklingen av industriell radiostyrning. Vi har redan etablerat partnerskap med flera aktörer på lyftmarknaden och vårt mål är att vara ett ledande företag inom premiumsegmentet för radiostyrning på den ryska marknaden i slutet av 2020. ”  

Etableringen i Ryssland är ett annat exempel på Tele Radios framgångsrika modell för långsiktig expansion till nya marknader. Ryssland är geografiskt världens största land som är rikt på naturresurser och en utbredd industri. 

Ola Samelius, VD för Tele Radio:

”Vi tror att dessa faktorer erbjuder en stor potential för våra industriella radiostyrningslösningar i landet. Under ledning av Karl Norman, som har gedigen erfarenhet och kunskap om den ryska marknaden, har vi ambitionen att ta en stark position på denna stora marknad. ” 

Denna månad etablerade Tele Radio också ett nytt dotterbolag i Brasilien, som kommer att vara företagets första i Latinamerika. Tele Radio Brasilien förväntas vara fullt operativt i slutet av september 2019. Med det nya ryska företaget baserat i Moskva har Tele Radio dotterbolag i 17 länder.  

(* Länder i fd Sovjetunionen)

Back