GMT EQUIPMENT

“Making Tree Work Safe and Efficient”

I over 10 år har «GMT-fellehodet» vært den beste løsningen for sikker og effektiv fjerning av tre i urbane områder langs jernbaner, motorveier og vannveier. Fellehodet er et slitesterkt og helhydraulisk operativt system som kan monteres på enhver kranbil. 

De siste 2 årene har det nye TTC-systemet (Total Tree Control) vært i bruk. Tidligere kunne fellehodet kun svinge på en fleksibel måte, men nå kan det også gjøres helt stivt med kun et tastetrykk. Dette holder tredelene i den posisjonen de ble saget i. I tillegg vil du ha bedre kontroll når du vipper tredelene. Denne holdekraften realiseres hydraulisk, men aktiveringen krever et elektronisk signal som styrer ventilen. Ikke alle typer kranbiler har et ekstra elektronisk signal tilgjengelig, eller mulighet for integrering i den eksisterende driften. Radiostyringen fra Tele Radio har vist seg å være den ideelle løsningen for dette problemet.

Gert-Jan Nekkers (Senior Project Engineer) og Ingar Luttik (Business Development Manager) i GMT Equipment er fornøyd med det gode samarbeidet med Tele Radio. Selskapet hadde faktisk ingen tidligere erfaring med å bruke radiostyring.

Hos GMT Equipment drives alt utstyret hydraulisk. Dette på grunn av selskapets bakgrunn og erfaring innen hydraulikk. Til slutt tvang maskinenes nye funksjonalitet dem til å se lenger enn bare hydraulikken. Selv om folk først var nølende til å begynne å jobbe på en annen måte, var det likevel helt nødvendig å begynne å jobbe med radiostyring. Dette førte til et system med den ideelle senderen og mottakeren.

I tillegg ville ikke brukerne ha store og tunge sendere, heller kompakte og slitesterke sendere som enkelt kunne få plass i lommen. Tele Radios produktutvalg dekker begge behov. Sammen med Tele Radios Tekniske Service jobbet vi hardt med en løsning. Det nye TTC-systemet tatt i bruk i september 2020.

Etter ønsker fra en rekke kunder er det allerede gjort noen få justeringer siden innføringen av det nye systemet dette er med andre ord et godt eksempel på kontinuerlig produktutvikling. Tele Radio liker å tenke løsninger sammen med kunden og bruker praktisk erfaring i kombinasjon med våre systemer for å forbedre produktet, uten behov for lang forsknings- eller utviklingstid.

GMT er veldig fornøyd med arbeidet vårt, fordi de liker å jobbe på denne måten selv. Vi tenker på løsninger i stedet for problemer!

Fellehodet

Klo- og sagfunksjonene er hydrauliske og fullt integrert i fellehodet. Dette betyr at flere operasjoner kan utføres i etterkant. Ved hjelp av Tele Radio-senderen kan enhetens bremsesystem låses eller stoppes når som helst. Dette forhindrer at tretoppen beveger seg eller velter. Svært viktig ved fjerning av skadede eller døde trær i urbane og trafikkerte områder. Denne løsningen garanterer at tretoppen ikke faller ukontrollert, men i stedet transporteres til rett sted med kloen.


Dette gjør hele prosessen mye tryggere, ikke bare for de lokale innbyggerne, men spesielt for den som utfører disse aktivitetene. Det er ikke lenger nødvendig å klatre i et tre via en lift. I dag kan arbeidet utføres fra bakken. Så i tillegg til å være tryggere, er det også mer effektivt. det er ingen tilfeldighet at dette også inkluderer bedriftens slagord; «SAFE – SMART – STRONG».

Mer informasjon?