Hrvatski

Provjera nultog položaja. Kako utječe na sigurnost radnog mjesta?

Novosti • Posted on September 9, 2021 at 11:56 am

Stvaranje sigurne radne okoline je iznimno važno. Kao proizvođači bežičnog daljinskog upravljanja shvaćamo ozbiljno važnost s i težimo poboljšanju sigurnosti radnog mjesta. Naši sistemi olakšavaju posao, čine ga sigurnijim pružajući bolji pogled i slobodu u radu. U želji da naši proizvodi budu što sigurniji, jedan broj njih ima ugrađenu funkciju provjere nultog položaja.

Što je to provjera nulte pozicije i kako funkcionira?

Provjera nulte pozicije je programirana kontrolna funkcija koja služi da se korisnik ne nađe u nesigurnoj situaciji kad krene raditi s predajnikom. Svi naši Tele-Radio predajnici s tipkom zaustavljanja u nuždi (E-Stop) imaju ovu funkciju. Provjera nulte pozicije utvrđuje ,kad se aktivira predajnik, dali su sve tipke i prekidači u nultoj, neutralnoj poziciji. Ako to nije slučaj ,predajnik će signalizirati to i neće raditi. Npr. tipka je pritisnuta ili se sklopka ne nalazi u neutralnoj poziciji. Predajnik se ne aktivira dok se sve tipke i sklopke ne postave u nultu poziciju.

Funkcija provjere nulte pozicije je korisna kod mnoštva poslova, kao npr. ugradnja prozora u visokim zgradama. Ugradnja se radi s iznimno jakim vakumskim dizačem stakla. Zamislite da se predajnik upali s aktivnim naredbama. Situacija bi mogla brzo eskalirati iz udobne u po život opasnu. Funkcija provjere nulte pozicije osigurava da se s vakumskim držačima stakla može sigurno upravljati na daljinu.

Uloga provjere nulte pozicije jest ta da se spriječi mogućnost da vakumski držač nenadano ne ispusti staklo. U ovom slučaju je funkcija programirana tako da kad se korisnik nađe van dometa signala vakumskog držača ona dalje omogućava da usisne čašice nastave držati i ne popuštaju. S time značajno smanjuju rizik oštećivanja stakla i ozbiljnih nezgoda.

Način na koji želite da provjera nulte pozicije sprečava neželjene situacije ovisi o aplikaciji. A pružanje usluge prilagodbe funkcije mi uvijek pružamo. I uz tu uslugu nudimo i savjete kako još poboljšati rad i sigurnost uz zadovoljavanje i Vaših želja. Slobodno nas kontaktirajte ovdje!

Back