Hvordan kan en nøytralposisjonskontroll på senderen føre til en tryggere arbeidsplass?

Produkter • Posted on januar 19, 2021 at 1:47 pm

Å gi sine ansatte et trygt arbeidsmiljø er ekstremt viktig. Som leverandør av radiostyring for industrielle applikasjoner, forstår vi dette veldig godt. Våre systemer gjør arbeidet enklere, tryggere og gir deg klar sikt og frihet under drift. For at våre produkter skal være sikrest mulig, har en stor andel av våre sendere en såkalt «zero position check» eller en nøytralposisjonskontroll.

Hva er nøytral posisjonskontroll og hva gjør den?

Nøytralposisjonskontroll er en forhåndsprogrammert funksjon for å forhindre farlige arbeidssituasjoner. Alle våre Tele Radio sendere med nødstopp har denne funksjonen. Nøytralposisjonskontroll verifiserer – når senderen er aktivert – om knappene og/eller bryterne på senderen er i en nøytral posisjon. Hvis den ikke er det, vil senderen indikere dette. Hvis man for eksempel trykker på en knapp, eller en bryter står på, vil ikke senderen bli aktiv før alle brytere står i nøytral posisjon.

Denne funksjonen er nødvendig for flere forskjellige bruksområder; for eksempel når en glassmester monterer vinduer. Monteringen av vinduer i en bygning gjøres ofte med en glassmonteringslift som har sterke sugekopper. Med våre Tele Radio sendere kan vakuumet i denne radiostyres.

Nøytralposisjonskontrollen er veldig viktig for å forhindre at glassmonteringsliften slipper vakuumet og plutselig slipper glasset. Dette programmeres på en sånn måte at når brukeren av radiostyringen er utenfor rekkevidden til glassmonteringsliften, vil nøytralposisjonskontrollen fortsatt sørge for at sugekoppene holder glasset og ikke slipper. Dette reduserer risikoen for glasskader og alvorlige ulykker betydelig.

Måten nøytralposisjonskontrollen skal fungere på for å forhindre farlige situasjoner, avhenger av applikasjonen. Dette krever tilpasning, og vi kan tilby dette.

Kontakt oss gjerne her for mer informasjon!

Back