Utgångna produkter | Förslag på nya system | Tele Radio

Utgångna system och produkter

Här nedan hittar du våra utgångna system, samt information kring dem. Behöver du byta ut ditt utgångna system, finns förslag på vad du kan ersätta det med! 

 

 

T70 Jaguar

Jaguarsystemet T70  introducerades första gången 2007 för att vara disponibel för marknaden med elektriska och hydrauliska vinschar. Det var konkurrenskraftigt prissatt och erbjöd ett flertal fördelar gentemot sin syskonprodukt, T60, till exempel fler funktioner, smalbandsradio och längre räckvidd. T70 Jaguar pensionerades 2015 till förmån för det nya Panthersystemet, som erbjuder flertalet förbättrade parametrar.

Ytterligare detaljer om Panthersystemet hittas på den här sidan


Tiger Gen. 1

Systemen i Tiger generation 1 introducerades runt 2010 för att möta marknadens efterfrågan på radiostyrningssystem med hög säkerhet. EU:s maskindirektiv introducerade nya och striktare krav för maskiner och deras styrningssystem.

Tigerseriens sändare liknade dem hos föregångaren 860 Lion, två sändare i handstorlek och en joystick i olika konfigurationer. Sändarna kunde också visa data genom sina displayer. Displayerna kunde visa information om vikt, kvarvarande batteritid, frekvens eller andra meddelanden.

Tigersystemen hade SIL3-klassificering vilket betyder att de efterföljde en mycket hög säkerhetsstandard. Systemen uppdaterades kontinuerligt.
Så småningom var skillnaden mellan de tidigaste och de senaste produkterna så stor att serien Tiger generation 2 skapades. Systemen i Generation 2 innehöll de sändare som kunderna kände igen från generation 1, men dessa hade nu fått många uppdateringar och förbättringar.

Läs mer om Tiger G2-systemen här


860 Lion

860 Lion introducerades 2003 för att erbjuda marknaden ett nytt tekniskt avancerat kontrollsystem som också levde upp till tidens ökade säkerhetsstandarderna. Inledningsvis kom systemen med en handsändare med 10 respektive 12 knappar och med mottagare med mellan 10 och 24 funktionsreläer. Senare tillkom även joysticksändare till sortimentet.

860 Lion var ett väldigt säkert system för sin tid. Det hade en stoppfunktion godkänd enligt kategori 3 och PLd. Det hade säkerhetsreläer dedikerade att styra stoppfunktionen.

Med 860 Lion hade du ett stort antal valmöjligheter och inbyggda funktioner som standard. Du kunde kontrollera två mottagare, oberoende eller unisont, en så kallad tvillingfunktion. Systemen sände på upp till 69 olika frekvenser mellan 433 och 434 MHz.

Systemet började att ersättas av Tigersystemet under 2010-2013 och pensionerades slutligen till förmån för Tiger (generation 2), som också uppnår SIL3-standard, vilket 860 Lion inte gjorde.

Läs mer om Tiger G2-systemet här


T80 Leopard

Systemet T80 Leopard introducerades 2006 och var ett robust system med en sändare och två sorters mottagare som var anpassade till lyftindustrin. Systemet var försett med en godkänd stoppfunktion och uppfyllde säkerhetskraven för kategori 3 och PLd.

“MQ”-mottagaren hade en tunn kapsling, vilket var särskilt lämpligt för trånga installationsutrymmen. Systemet pensionerades under senare delen av 2012 och har framför allt ersatts av Tigersystemet för liknande applikationer.

Läs mer om Tiger G2-systemet på den här sidan


460 system retired Tele Radio460-systemet

460-systemet lanserades i början av 1990-talet och bestod av flera sändare och mottagare från den minsta enknappssändaren till större, mer robusta 8-knappssändare. Systemet hade flera mottagare med mellan en och åtta reläer. Produkterna hos 460 kommunicerade på 433 MHz våglängd.

460-systemet pensionerades 2006 och ersattes av T60-systemet, vilket var digitalt, i motsats till sin föregångare som var analog. T60 erbjöd mer uppdaterade egenskaper och större kodningsmöjligheter.

Det nyare T60-systemet motsvarar i stort sett 460-systemet och bör ses som den naturliga ersättningen i de flesta sammanhang. För att få insikt i hur du går från att använda 460-systemet till T60, kontakta din närmaste distributör, så får du svar på dina frågor.

Besök sidan för T60-produkter