Utgåtte systemer

T70 Jaguar

T70 Jaguar-systemet ble lansert i 2007 og var beregnet på markedet for elektriske og hydrauliske vinsjer. Prisen var konkurransedyktig, og den hadde mange fordeler i forhold til slektningen T60, deriblant flere funksjoner, smalbåndsradio og større senderekkevidde. T70 Jaguar gikk ut av produksjon i 2015 til fordel for det nye Panther-systemet, som har flere forbedrede parametere.

Du kan lese mer om Panther-systemet her.


Tiger Gen. 1

Tiger generasjon 1-systemet ble lansert rundt 2010 for å innfri markedskravene om høyere sikkerhet for fjernkontrollerte radiosystemer. Maskindirektivet til EU lanserte nyere og strengere krav for maskiner og deres kontrollsystemer.

Tiger-systemet hadde lignende sendere som forgjengeren, 860 Lion, to-størrelses håndsendere og en styrespak i forskjellige konfigurasjoner. Senderne kom i tillegg også med display. Displayet kunne vise vektinformasjon, batteristatus, frekvens eller andre informative meldinger.

Tiger-systemet hadde en SIL3-gradering, som betyr at den innfridde en meget høy sikkerhetsstandard.
Tiger-systemet ble kontinuerlig oppgradert, til et punkt der det opprinnelige produktet og det nyeste systemet hadde tilstrekkelige forskjeller til at det ble laget et Tiger-system generasjon 2. Generasjon 2 inkluderte sendere som folk gjenkjente fra generasjon 1, men generasjon 2-senderne hadde i tillegg mange oppgraderinger og forbedringer.

Les mer om Tiger (gen 2.)-systemet her.


860 Lion

860 Lion ble introdusert i 2003 for å tilby markedet et nytt, teknisk avansert kontrollsystem som også møtte de nye sikkerhetsstandardene. I utgangspunktet ble systemet tilbudt med en 10-knapps og en 12-knapps håndholdt sender og en mottaker som varierte fra 10 til 24 funksjonsreléer. Senere ble joystick-sendere også lagt til i systemet.

I sin tid, var 860 Lion et veldig sikkert system. Det hadde en godkjent stoppe-funksjon i samsvar med kategori 3 og PLd. Sikkerhetsreléene overvåket stoppfunksjonen.

Systemet ble erstattet av Tiger-systemet mellom 2010 til 2013 og gikk til slutt ut til fordel Tiger (generasjon 2) sitt system som også oppfylte SIL3 standarden, noe 860 Lion ikke gjorde.

Les mer om Tiger (generasjon 2) her


T80 Leopard

T80 Leopard-systemet ble introdusert i 2006 og var et robust system med én sender og to typer mottakere beregnet til løfte-industrien. Systemet inneholdt en godkjent stopp-funksjon og oppfylte kategori 3 og PLd sine sikkerhetsstandarder.

MQ-mottakeren hadde et tynt design spesielt egnet for smale installasjonsområder. Systemet ble gikk ut i slutten av 2012 og har blitt erstattet av Tiger-systemet for lignende applikasjoner.

Les mer om Tiger-systemet her


460 system retired Tele Radio460 system

460-systemet ble lansert på begynnelsen av 1990-tallet og besto av flere sendere og mottakere, fra den minste 1-knapps senderen til de større og mer robuste 8-knapps senderne. Systemet hadde flere mottakere fra 1-relé til større 8-relémottakere. 460-produktene kommuniserte i 433 MHz-serien.

460-systemet gikk ut i 2006 og ble erstattet av T60-systemet som var digitalt, i motsetning til forløperen som var analog. T60 tilbyr mer oppdaterte funksjoner og muligheten for flere koder.

Det nyere T60-systemet er for det meste kompatibelt med 460-systemet, og bør i de fleste tilfeller være den beste erstatningen. For nærmere informasjon om hvordan du skal gå over til T60-systemet fra et 460-system, vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne.

Les mer om T60-systemet her