"); CONSTRUCTION | Tele Radio

BUDOWNICTWO

Branża budowlana jest ogromna i obejmuje wiele aplikacji, które można obsługiwać wydajnie i z bezpiecznej odległości. Ładowarki kołowe, kruszarki skał, pompy wodne, agregaty i betonomieszarki to tylko kilka przykładów maszyn i urządzeń, w których można zastosować bezprzewodowe sterowanie.

Tele Radio oferuje wszelkiego rodzaju rozwiązania dla branży budowlanej, w której bezpieczna praca ma ogromne znaczenie. Certyfikujemy nasze systemy zgodnie z najważniejszymi standardami branżowymi, aby zapewnić ciągłość działania w najtrudniejszych warunkach. Systemy o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa posiadają certyfikaty SIL3, PLd lub PLe. Aby zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa, produkty Tele Radio są niezależnie testowane przez akredytowaną agencję badawczą. Certyfikaty są zawsze dostępne na żądanie. Jako użytkownik musisz mieć stuprocentową pewność, że sterowanie radiowe jest bezpieczne.

W urządzeniach bardzo ważna jest niezawodność. Zamknięcie fabryki na pół dnia z powodu awarii sprzętu ma poważne konsekwencje. Systemy Tele Radio mają duży zasięg, są niezawodne i bezpieczne nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

APLIKACJE

Aby dać wyobrażenie o możliwościach sterowań radiowych, poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zastosowań:

ŁADOWARKI KOŁOWE

Ładowarki kołowe są wykorzystywane na placach budowy do prac przeładunkowych, robót drogowych czy wykonywania wykopów. Można je obsługiwać spoza kabiny za pomocą nadajnika sterowania radiowego.

AGREGATY

Agregat to maszyna wytwarzająca energię. Agregaty są często stosowane w miejscach, gdzie nie ma lub jest niewystarczające zasilanie sieciowe oraz w miejscach, gdzie dostęp do zasilania jest na tyle ważny, że musi być zapewnione zasilanie rezerwowe. Agregaty mogą bowiem działać całkowicie niezależnie od sieci. Można sterować nimi bezprzewodowo za pomocą pilota.

POMPY WODNE

Pompa wodna to elektromechaniczna maszyna, która służy do zwiększania ciśnienia wody w celu przeniesienia jej z jednego punktu do drugiego. Nowoczesne pompy wodne są używane na całym świecie do dostarczania wody do celów komunalnych, przemysłowych, rolniczych i mieszkalnych i mogą być obsługiwane bezprzewodowo za pomocą nadajnika sterowania radiowego.

APLIKACJE

Zgodnie z Twoimi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i funkcjonalności

Wyboru właściwego systemu sterowania radiowego do danego zastosowania najlepiej dokonać w porozumieniu z pracownikami Tele Radio. Dostarczamy różne nadajniki o specyficznych cechach. Podczas dobierania systemu sterowania trzeba wziąć pod uwagę trzy następujące kwestie:

Poziom bezpieczeństwa

Nasze nadajniki są bezpieczne, a wiele z nich posiada niezależne certyfikaty bezpieczeństwa. Oznacza to, że prawidłowe działanie przycisku awaryjnego zatrzymania zostało przetestowane i zweryfikowane przez zewnętrzną, niezależną stronę. Jeśli zależy ci na zminimalizowaniu ryzyka obrażeń podczas użytkowania maszyn, najlepiej wybrać system sterowania z niezależnym certyfikatem bezpieczeństwa. Natomiast jeśli Twoja aplikacja nie zagraża bezpieczeństwu operatorów, odpowiednie będą nadajniki bez tego certyfikatu. 

Przyciski lub joysticki

Dzięki zastosowaniu przycisków, nadajnik jest bardziej poręczny, ale z pewnością nie mniej precyzyjny w sterowaniu. Przykładowo, nadajnik z przyciskami proporcjonalnymi jest tak precyzyjny jak nadajnik typu joystick. Wciskanie przycisku proporcjonalnego głębiej zwiększa stopień działania danej funkcji. Nadajnik joystickowy jest większy, ale oferuje więcej opcji dostosowania, na przykład dzięki zastosowaniu specjalnych przycisków, przełączników i joysticków łopatkowych.

Informacja zwrotna/Feedback

Niektóre nadajniki mogą odbierać informacje zwrotne od sterowanego odbiornika. W zależności od systemu, informacje te mogą być przekazywane za pomocą diod LED na nadajniku lub na wyświetlaczu. Na przykład, podczas sterowania dźwigiem można wykorzystać wyświetlacz do wyświetlania informacji takich jak ciężar podnoszonego ładunku lub sygnały ostrzegawcze. Funkcja ta będzie miała mniejsze znaczenie w przypadku mniej skomplikowanych zadań, takich jak włączanie wieży oświetleniowej lub pompy. 

Przeczytaj również Sterowanie radiowe w budownictwie