KONSTRUKSJON

Byggebransjen er enorm og inkluderer mange applikasjoner som bruker radiostyring effektivt og på trygg avstand. Gravemaskiner, steinknusere, vannpumper, aggregater og betongfabrikker er bare noen forslag over hva som kan styres trådløst.

Tele Radio kan tilby mange typer løsninger for byggebransjen. Dette er virkelig en bransje hvor sikkert arbeid er av stor betydning. Vi sertifiserer systemene våre til de høyeste industristandardene for å sikre at alt fortsetter å fungere under de tøffeste forholdene. Systemer med de høyeste sikkerhetskravene er sertifisert for SIL3, PLd eller PLe. For å garantere det høyeste sikkerhetsnivået er Tele Radios produkter derfor uavhengig testet av et akkreditert testbyrå. Sertifikatene kan alltid vises når du ber om dem. Som bruker skal du kunne stole 100 % på sikkerheten til Tele Radio-produkter.

Pålitelige produkter er av stor betydning. En fabrikk som er stengt et halvt døgn på grunn av utstyrssvikt får store konsekvenser. Tele Radios systemer har lang rekkevidde og er pålitelige og sikre selv under de mest ekstreme forhold.

APPLIKASJONER

For å gi en ide om mulighetene, har vi noen eksempler på bruksområder og deres typiske produkter nedenfor:

HJULLASTER

En hjullaster er en maskin som brukes i konstruksjons- eller landskapsarbeid for å flytte jord eller sand. Den måker ved hjelp av lastespaden, eller ved å skyve sanden foran seg. For bedre oversikt kan hjullasteren betjenes fra utsiden av førerhuset med en sender.

AGGREGATER

Et aggregat er en maskin som genererer energi. Aggregater brukes ofte på steder hvor det ikke er eller tilstrekkelig nettstrøm eller på steder hvor tilgang på strøm er så viktig at en backup må være tilgjengelig. Aggregater kan operere helt uavhengig av strømnettet og kabelfritt med radiostyring.

VANNPUMPER

En vannpumpe er en elektromekanisk maskin som brukes til å øke trykket på vann for å flytte det fra ett punkt til et annet. Moderne vannpumper brukes over hele verden for å levere vann til kommunale, industrielle, landbruks- og bolighus og kan brukes trådløst med radiostyring.

Your preferences regarding safety and functionality

The choice of the right transmitter for your application is best made in consultation with Tele Radio employees. We supply different transmitters with specific properties. The following three things are essential for your choice:

Safety level

Our transmitters are safe, with many types having independent safety certification. This means that the correct functioning of the safety button has been tested and verified by an external, independent party. It is recommended to choose a system with an independent safety certification if you want to minimize the risk of injury when using machinery. No security risk? Then you can choose a transmitter without certification. 

Buttons or joysticks

With the use of buttons, a transmitter is more manageable, but certainly not less precise in its control. For example, a transmitter with proportional pushbuttons resembles the precision of a joystick transmitter. By further pressing the button, the degree of actuation increases. A joystick transmitter is larger but offers more options for customization in the form of special buttons, switches, and paddles, for example.

Feedback information

Certain transmitters can receive information back from a controlled receiver. Depending on the system, the information is visible utilizing LEDs on the transmitter or via a display. For example, when controlling a crane, it is possible to use the display to show information like the lifting weight or warning signs. This function will be less relevant for less complicated tasks like truck winches.