KONSTRUKSJON

Byggebransjen er enorm og inkluderer mange applikasjoner som bruker radiostyring effektivt og på trygg avstand. Gravemaskiner, steinknusere, vannpumper, aggregater og betongfabrikker er bare noen forslag over hva som kan styres trådløst.

Tele Radio kan tilby mange typer løsninger for byggebransjen. Dette er virkelig en bransje hvor sikkert arbeid er av stor betydning. Vi sertifiserer systemene våre til de høyeste industristandardene for å sikre at alt fortsetter å fungere under de tøffeste forholdene. Systemer med de høyeste sikkerhetskravene er sertifisert for SIL3, PLd eller PLe. For å garantere det høyeste sikkerhetsnivået er Tele Radios produkter derfor uavhengig testet av et akkreditert testbyrå. Sertifikatene kan alltid vises når du ber om dem. Som bruker skal du kunne stole 100 % på sikkerheten til Tele Radio-produkter.

Pålitelige produkter er av stor betydning. En fabrikk som er stengt et halvt døgn på grunn av utstyrssvikt får store konsekvenser. Tele Radios systemer har lang rekkevidde og er pålitelige og sikre selv under de mest ekstreme forhold.

Arbeider med Tele Radio

Feilsikker operasjon

Sikkerhetsrelé(er) kutter utenfor rekkevidde, dødt batteri, ødelagt sender etc. Uavhengige sertifiserte sikkerhetsnivåer.

Støv- og vannbeskyttelse

Våre sendere er ekstremt robuste. Noen er IP65 og de fleste er IP67-sertifisert.

Service

Kunder over hele verden stoler på merkevaren vår. Vi tilbyr utmerket service og skreddersydde løsninger.

APPLIKASJONER

For å gi en ide om mulighetene, har vi noen eksempler på bruksområder og deres typiske produkter nedenfor:

HJULLASTER

En hjullaster er en maskin som brukes i konstruksjons- eller landskapsarbeid for å flytte jord eller sand. Den måker ved hjelp av lastespaden, eller ved å skyve sanden foran seg. For bedre oversikt kan hjullasteren betjenes fra utsiden av førerhuset med en sender.

AGGREGATER

Et aggregat er en maskin som genererer energi. Aggregater brukes ofte på steder hvor det ikke er eller tilstrekkelig nettstrøm eller på steder hvor tilgang på strøm er så viktig at en backup må være tilgjengelig. Aggregater kan operere helt uavhengig av strømnettet og kabelfritt med radiostyring.

VANNPUMPER

En vannpumpe er en elektromekanisk maskin som brukes til å øke trykket på vann for å flytte det fra ett punkt til et annet. Moderne vannpumper brukes over hele verden for å levere vann til kommunale, industrielle, landbruks- og bolighus og kan brukes trådløst med radiostyring.

Dine preferanser for sikkerhet og funksjonalitet

Valget av riktig sender for din applikasjon gjøres best i samråd med Tele Radio sine ansatte. Vi leverer forskjellige sendere med spesifikke egenskaper. Følgende tre ting er avgjørende for ditt valg:

Sikkerhetsnivå

Våre sendere er sikre, med mange modeller som har uavhengig sikkerhetssertifisering. Dette betyr at stoppknappens funksjon er testet og verifisert av en ekstern, uavhengig part. Det anbefales å velge et system med uavhengig sikkerhetssertifisering dersom man ønsker å minimere risikoen for skade ved bruk av maskiner. Ingen sikkerhetsrisiko? Da kan du velge en sender uten sertifisering.

Knapper eller joystick

Med bruk av trykknapper er en sender mer håndterlig, men absolutt ikke mindre presis. En sender med proporsjonale trykknapper har, for eksempel, presisjonen til en joysticksender. Ved å trykke lengre inn på knappen, øker graden av aktivering. En joysticksender er større, men har for eksempel flere muligheter for tilpasning i form av spesialknapper, brytere og spaker.

Tilbakemeldingsinformasjon

Enkelte sendere kan motta informasjon tilbake fra en kontrollert mottaker. Avhengig av systemet, kan du få informasjonen synlig ved hjelp av lysdioder på senderen eller via et display. Når du styrer en kran, er det for eksempel mulig å bruke displayet til å vise informasjon som løftevekt eller varsler. Denne funksjonen vil være mindre relevant for mindre kompliserte applikasjoner, som lastebilvinsjer.