Certifierat nödstopp gör våra trådlösa fjärrkontroller perfekt för Pilz-applikationen | Tele Radio

Certifierat nödstopp gör våra trådlösa fjärrkontroller perfekt för Pilz-applikationen

Okategoriserad • Posted on november 21, 2019 at 1:58 e m

Företaget Pilz i Vianen är ett av fyrtio dotterbolag till det tyska moderbolaget med samma namn. Som en internationell totalleverantör inom (säker) automatiseringsteknik skapar Pilz kompletta lösningar. Företagets erfarna ingenjörer anpassar produkten noggrant till den specifika applikationen och överväger alla möjliga komponenter; exempelvis från sensorer till ställdon, kompletterat med programverktyg, diagnos- och visualiseringssystem. 

Testcomputer met Tele Radio testzender

Säkerhet som en central kompetens 

På grund av deras fokus på säkerhet kan Pilzs lösningar hittas i ett brett spektrum av applikationer. Inom infrastruktur (broar och lås) och industri, såväl som livsmedel, läkemedel och järnväg. Företaget löser automatiseringsproblem och är skickliga när det gäller att förverkliga säkerhetsfunktioner i enlighet gällande lagar och förordningar. Dessutom är de entusiastiska medarbetarna mycket innovativa, vilket bland annat ledde till utvecklingen av certifierad mjukvara för broar. 

Fjärrstyrning för broöppning  

Under 2017 bad en kund Pilz att utveckla ett standardkontrollsystem – inklusive programvara och dokumentation – lämpligt för drift av olika typer av broar. Den underliggande tanken var att en universalfjärrkontroll med en standard kontrolllösning och mjukvara skulle förenkla underhållet, vilket skulle resultera i lägre kostnader. Dessutom skulle anställda bara behöva bekanta sig med ett manöverdon, vilket skulle göra det lättare att distribuera dem på olika platser. 

Ett av kraven var en trådlös fjärrkontroll för att lokalt styra broar. Detta inkluderar inte bara att öppna och stänga bron, utan också säkert kontrollera trafiken genom trafik-och sjöfartssignaler och mekaniska hinder. 

Tele Radio erbjuder radiostyrd uppsättning 

Testruimte schakelkast

Tele Radio, som – precis som Pilz – alltid siktar på maximal kvalitet, har också tänkt på den bästa lösningen från början. De tillhandahöll genast en fjärrkontroll som uppfyller kraven på bland annat – certifiering, robusthet och ergonomi.

Radiostyrningen testades först i en speciell testmiljö vid Pilz, där brokontrollen utvärderades för att säkerställa att radiostyrningen kunde prestera maximalt. I denna kritiska miljö utvärderades fjärrkontrollen med avseende på användbarhet och bedömdes hur den bäst kunde kommunicera med Pilzs PLC. 

Slutgiltig lösning 

Den radiokontroll som slutligen valts är robust, och användarvänlig till kundens applikation. Radiosignalens räckvidd kan anpassas och fjärrkontrollen har ett certifierat nödstopp (SIL3 / PLe) och felindikering. Lysdioderna längs med knapparna guidar operatören automatiskt i rätt ordning av steg när du öppnar eller stänger bron. Ergonomisk och maximal säkerhet. 

 

 

Back