Munck Cranes - Krantillverkning i Norge | Framgångshistoria | Tele Radio

Munck Cranes A/S

Munck Cranes är en krantillverkare med säte i Bergen, Norge. Företaget grundades 1924 av Sverre Munck och började sin historia som ett handelsbolag med försäljning av rulltrappor, hissar och liftar.

Företaget Munck Cranes har varit en pionjär inom den norska exportindustrin. Den allra första liften som exporterades fraktades till Sverige 1948 och samma år började de även leverera till England. Därefter tog exporten till en mängd andra utländska marknader fart.

Munck Cranes – En global leverantör

Senare, under 1950- och 1960-talen, etablerades dotterbolag i USA, Kanada, Storbritannien, Sverige, Brasilien och Belgien. Ett nätverk av återförsäljare etablerades i andra delar av världen. Än idag arbetar Munck i nära förbindelse med många av dessa företag, som numera har lokala ägare. Munck Cranes förser i dagsläget en global marknad med sina produkter och bara deras norska fabrik levererar ut 750 kranar om året. Lägger man därsedan till andra produktionsplatser, stiger den siffran till över 1000 kranar.

De första radiostyrda kranarna

Munck var den första krantillverkaren som övergav kabelstyrning som standard på sina kranar och ersatte det med radiostyrning. Den som ville ha kabel, fick köpa det separat. Att ta bort kabelstyrning var ännu obevandrad mark inom industrin och skapade en våg av kritik från konkurrenterna. Med en blick i backspegeln kan man inte säga något annat än att Munck var en pionjär inom kranstyrningens tekniska utveckling, i och med deras modiga beslut.

“Vi har valt Tele Radio på grund av deras unika service och support, vilket är väldigt viktigt för oss och vårt företag.”

– Rune Wabø, VD för Munck Cranes.

Läs mer om våra Tiger-system här!