Johan Hårdén lämnar sin tjänst som VD för Allgon – Ola Samelius tar över | Tele Radio

Johan Hårdén lämnar sin tjänst som VD för Allgon – Ola Samelius tar över

Okategoriserad • Posted on september 6, 2021 at 8:19 f m

De senaste åren har varit händelserika för Allgon. Bolaget har gått från att vara ett noterat konglomerat med fem dotterbolag till att idag vara en onoterad koncern med fokus på industriell radiostyrning där verksamheten drivs genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms. Bure Equity köpte ut Allgon från börsen i början av 2021 och äger idag 100% av aktierna i bolaget.

Renodlingen mot industriell radiostyrning samt att koncernen nu verkar i en onoterad miljö förändrar förutsättningarna för utveckling och ledning av verksamheten framöver. Mot bakgrund av detta har Johan Hårdén i samråd med styrelsen beslutat att lämna sitt uppdrag som koncernchef under hösten 2021. Ola Samelius, vice VD Allgon och VD Tele Radio tar över rollen med ansvar för verksamheterna.

”Vi vill tacka Johan för hans ambitiösa och viktiga arbete med Allgon de senaste åren. Johan har spelat en betydande roll i att utveckla bolaget till en ledande koncern inom industriell radiostyrning. Vi önskar honom all lycka till i framtiden. Ola har framgångsrikt lett Tele Radio under 17 år och vi är övertygade om att han med sin erfarenhet är rätt person att vidareutveckla bolagen till dess fulla potential”, säger Sophie Hagströmer Styrelseordförande Allgon.

”Efter sex år som VD för Allgon kan jag konstatera att bolaget haft en mycket fin utveckling. Allgon har mött många utmaningar under resans gång för att slutligen bli en stark internationell aktör inom industriell radiostyrning. Jag är stolt över det arbete som utförts av alla medarbetare och det hade aldrig varit möjligt utan allas insatser. Därmed är mitt uppdrag slutfört och jag önskar alla ett stort lycka till i framtiden”, säger Johan Hårdén, VD på Allgon.

”Åkerströms och Tele Radio är två respekterade bolag inom industriell trådlös kommunikation som är starka spelare på den internationella marknaden. Båda bolagen har lyckats väl att hantera påverkan från pandemin samt den globala komponentbristen, och har hitintills under året vuxit över förväntan. Offensiva satsningar kommer gemensamt att planeras för bolagens fortsatta tillväxt”, säger Ola Samelius VD Tele Radio samt tillträdande VD Allgon.

Johan kommer arbeta vidare inom koncernen fram till 31 oktober 2021. I samband med att Ola Samelius tar över ledarskapet i Allgon flyttas bolaget till Göteborg. För både Tele Radio och Åkerströms fortsätter den dagliga verksamheten som vanligt. 

För mer information, vänligen kontakta:

Sophie Hagströmer
Styrelseordförande Allgon
sophie.hagstromer@bure.se
+46 (0) 70 18 96 211

Ola Samelius
VD Tele Radio och tillträdande VD Allgon
o.samelius@tele-radio.com
+46(0) 70 88 46 901

Back