Integritetspolicy - Integritet och användarvillkor | Tele Radio

INTRODUKTION

Tele Radio har åtagit sig att skydda integriteten och sekretessen för den information som anförtros oss. Det betyder att Tele Radio strävar efter att säkra skyddet och korrekt användning av din personligt identifierbara information (kallad ”personlig information”). 

Denna integritetspolicy gäller för Tele Radios webbplatser. Syftet med denna integritetspolicy är att informera besökare på webbplatserna och användare av tjänster och information som tillhandahålls av Tele Radio om hur Tele Radio hanterar personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar personlig information. 

Vilken information samlar vi in?

Tele Radio erbjuder dig möjligheten att beställa produkter och tjänster, göra förfrågningar eller anmäla dig för att få olika typer av material, via vår hemsida, telefon eller e-post. Detta ger oss information som ditt namn, hur vi når dig och information som är nödvändig för fakturering och leverans. Vi får även information om affärstransaktionen. Förutom informationen ovan ber vi dig också att tillhandahålla information som kan röra dina yrkesmässiga intressen, så att vi kan förbättra våra produkter och tjänster och anpassa vår kommunikation med dig. 

Tele Radio använder den insamlade datan för olika ändanmål 

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst 
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst 
 • För att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det 
 • För att ge kundsupport 
 • För att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst 
 • För att övervaka användningen av vår tjänst 
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem 
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information. 

VÅR ANVÄNDNING AV COOKIES

GOOGLE ANALYTICS

Tele Radio använder Google Analytics för att analysera hur användare använder webbplatsen. Detta analysverktyg använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att samla in standardinformation om internetloggar och information om besökarnas beteende i anonym form.  

Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till Google. Denna information används sedan för att utvärdera besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om webbplatsaktivitet för Tele Radio. 

Tele Radio kommer inte (och kommer inte att tillåta någon tredje part) att använda det statistiska analysverktyget för att spåra eller samla in personligt identifierbar information om besökare på vår webbplats. Vi kommer inte att associera någon data som samlats in från denna webbplats med någon personligt identifierande information från någon källa som en del av vår användning av Googles statistiska analysverktyg. 

Google kommer inte att koppla din IP-adress till någon annan data som innehas av Google. Varken Tele Radio eller Google kommer att länka, eller försöka länka, en IP-adress till en datoranvändares identitet. 

Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan. Se Googles Analytics-översikt för mer information.  

GOOGLE ADS

Tele Radio använder förstaparts Google Analytics-cookies för att samla in anonym information om besökarnas beteende på webbplatsen. Denna information används för att skapa remarketingmålgrupper baserat på specifika beteende-, demografi- och intressedata. Dessa listor delas med Google Ads. 

Dessa målgrupper kan sedan inriktas på onlineannonsering via Google Ads när besökare surfar på Google eller dess partnerwebbplatser. 

Tele Radio kommer inte (och kommer inte att tillåta någon tredje part) att använda Google Analytics eller Google Ads för att spåra eller samla in personligt identifierbar information om besökare på vår webbplats. 

Ta reda på hur du väljer bort anpassad onlineannonsering.

FACEBOOK

Tele Radio använder en Facebook-cookie som skapar en länk mellan ditt besök på denna webbplats och Facebook. Detta hjälper oss att visa användare relevant innehåll på Facebook och att lära oss hur användare interagerar med vårt innehåll på Facebook. Facebook kommer att samla in data för att möjliggöra detta. Information om hur Facebook hanterar sina användares data finns här. Se nedan för information om hur du inaktiverar denna cookie. 

LEADINFO

Genom sin onlinetjänst kommer Leadinfo att behandla integritetskänslig eller personlig information. Leadinfo värdesätter sina kunders integritet och iakttar vederbörlig försiktighet vid behandling och skydd av personuppgifter. 

Under behandlingen följer vi kraven i tillämplig dataskyddslagstiftning. Det betyder att vi: 

 • tydligt anger våra syften innan vi behandlar personuppgifter, genom att använda denna sekretesspolicy 
 • begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som behövs för legitima ändamål 
 • först be om uttryckligt tillstånd att behandla dina personuppgifter i de fall där ditt tillstånd krävs; 
 • vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi kräver detsamma från parter som behandlar personuppgifter för vår räkning; 
 • respektera din rätt att inspektera, korrigera eller radera dina personuppgifter som vi har. 

Genom att använda vår tjänst tillhandahåller du vissa uppgifter till oss. Detta kan vara personuppgifter. Vi behåller och använder endast de personuppgifter som tillhandahålls direkt av dig eller när det är tydligt att de har lämnats till oss för att behandlas. 

Vi använder följande data för de syften som nämns i denna sekretesspolicy:

 • Namn and adress
 • Telefonnummer
 • Faktureringsadress
 • E-postadress
 • Betalningsinformation
 • IP adress

KONFIDALITET OCH SÄKERHET

 • För att skydda din säkerhet och integritet kommer din information att skyddas av ett lösenord. 
 • Vi begränsar tillgången till personlig information om dig till anställda som vi tror rimligen behöver komma i kontakt med den informationen för att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig eller för att kunna utföra sina jobb. 
 • Vi kommer att vidta rimliga och lämpliga åtgärder såsom fysiska, elektroniska och processuella skyddsåtgärder som följer tillämpliga lagar om integritetsskydd och personlig datasäkerhet för att skydda personlig information om dig. 
 • Trots att vi vidtagit rimliga åtgärder för att använda och förbättra olika skyddsåtgärder, erkänner och samtycker du till att inget system eller teknik är helt tryggt och säkert. Om du är medveten om någon svaghet på vår webbplats, vänligen kontakta oss för att rapportera detta. 

KONTROLLERAR OCH GER ÅTKOMST TILL DIN INFORMATION

Kontakta oss om du har några funderingar om din personliga information som samlats in av Tele Radio, såsom begäran om åtkomst, rättelse, nedladdning, radering, en del eller all din personliga information. 

Om vi inte kan ta bort viss personlig information kommer vi att meddela dig varför. Om du har prenumererat på marknadsförings-e-postmeddelanden kan du stoppa leveransen genom att följa instruktionerna för att avsluta prenumerationen i det mottagna e-postmeddelandet. 

Om du har frågor, kommentarer eller vill göra en begäran angående din personliga information eller vår Uttalande och datapraxis, vänligen kontakta oss på följande metoder: 

Telefon: 031-724 98 00
Email: marknadsverige@tele-radio.com
Adress: August Barks gata 30A, 421 32, Västra Frölunda